ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Αδειες Δ.Υπαλλήλων για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
http://www.ydmed.gov.gr/?p=11340

Αδειες Δ.Υπαλλήλων για το Δημοψήφισμα

PDF | DOC | Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (ΑΔΑ):7Γ4Ε465ΦΘΕ-ΓΝΘ

Ενόψει της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 σύμφωνα με την αριθμ. 9319/28-06-2015 Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 62/28-06-2015), σας γνωρίζουμε τα εξής:Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 και της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) προκύπτει ότι, στους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του δικαιώματος της ψηφοφορίας επί του δημοψηφίσματος, θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:
1. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του δικαιώματος της ψηφοφορίας επί του δημοψηφίσματος σε απόσταση 100 – 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ετσι θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι - Το προσχέδιο που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων αλλά και προϊσταμένων έχει δοθεί προς ενημέρωση σε φορείς, όπως η ΑΔΕΔΥ- http://www.imerisia.gr/ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ετσι θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι - Ολο το νομοσχέδιο που ανατρέπει τα πάντα στο δημόσιο τομέα

Ετσι θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι - Ολο το νομοσχέδιο που ανατρέπει τα πάντα στο δημόσιο τομέα

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113562268

Ανατροπές στον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται προς δημόσια διαβούλευση. Το προσχέδιο που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων αλλά και προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες στο Δημόσιο συντάχθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει δοθεί προς ενημέρωση σε φορείς, όπως η ΑΔΕΔΥ.
Σύμφωνα με το Βήμα, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής διακεκριμένες ομάδες:
* Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά (προς πολίτες και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες).
* Αποτελεσματικότητα (ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση και βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του τμήματος).
Βαθμολογία

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πε.Σ.Υ.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     ( Μέλος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   Συνάδελφοι/ισες
     Σας προσκαλούμε στις εκλογές που θα γίνουν την Πέμπτη 18/06/2015 στα Γ.Ν. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Πτολεμαίδας από ώρα 12:00 έως και 16:00 αντιστοίχως.
  Οι εκλογές που θα διεξαχθούν αφορούν τα εξής :
1)                        Την Τοπική επιτροπή του νοσοκομείου
2)                        Το 9μελές Δ.Σ. για όλη την περιφέρεια
3)                        Την Ελεγκτική επιτροπή
4)     Αντιπροσώπους για την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.)

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων έως και την Τρίτη 16/06/2015.
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - τριετίας (6oς 2012/ 5oς 2015 )ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕ.Σ.Υ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ( ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.)

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2012
·                Ιούνιος : Εκλογές – Σύσταση νέου Δ.Σ.
·                Ιούλιος :Έγγραφη εισήγηση   για σύσταση γραφείου εκπαίδευσης στο Νοσ. Κοζάνης
              Έγγραφη αναφορά  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσ. Κοζάνης.
·                Σεπτέμβριος: Συγκέντρωση – διαμαρτυρία ( για τα χρονίζοντα  προβλήματα του προσωπικού ελλείψεις – οικονομικά- θεσμικά θέματα,) στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Κοζάνης και  αντίστοιχο δελτίο τύπου στα Μ.Μ.Ε.
·                Οκτώβριος: Συνέλευση για τοποθέτηση προϊσταμένων στο Γ.Ν.Κοζανης – αποστολή σχετικών εισηγήσεων – αιτημάτων στη διοίκηση του νοσοκομείου.

2013
·            Ιανουάριος : Έγγραφη εισήγηση για το σχεδιασμό του ορόφου χειρ/κών κλινικών του Νοσ. Κοζάνης με κατάθεση σχετικής ανάλυσης και σχεδίου.
·            Μετάβαση και κοπή πίτας του σωματείου με τα μέλη  του Νοσ. Πτολεμαΐδας.
·            Φεβρουάριος : Κοπή πίτας του σωματείου με τα μέλη  του Νοσ. Κοζάνης , μετάβαση και κοπή  πίτας του σωματείου με τα μέλη  του Νοσ. Γρεβενών και Νοσ. Καστοριάς  αντίστοιχα.
·            2η έγγραφη αναφορά  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσ. Κοζάνης.
·            Έγγραφη εισήγηση – παρέμβαση  στο διοικητή του Νοσ. Γρεβενών για τη διατήρηση του ανθυγιεινού  επιδόματος  συναδέλφου.  
·             Μάρτιος: Έγγραφη ενημέρωση προς το Διοικητή της 3η Υ.ΠΕ. για τα κενά στελέχωσης  και τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσ. Κοζάνης.
·            Απρίλιος : Έγγραφη εισήγηση 2η  για σύσταση γραφείου εκπαίδευσης στο Νοσ. Κοζάνης.
·            2η εισήγηση ( με τις υπογραφές των εργαζομένων ),  για το σχεδιασμό του ορόφου χειρ/κών κλινικών του Νοσ. Κοζάνης.
·              Μετάβαση  και συζήτηση με το διοικητή της  3η Υ.ΠΕ. για τα προβλήματα των νοσοκομείων στη Δυτ. Μακεδονία, ( κενά στελέχωσης , συγχωνεύσεις, μη έγκαιρη καταβολή των ΄΄ πρόσθετων δεδουλευμένων, προώθηση νοσηλευτικών  πρωτοκόλλων με την πρωτοβουλία του σωματείου κ.α).
·             Ανακοίνωση για συνεισφορά των μελών με παιχνίδια και βιβλία για την ενίσχυση  στις Παιδιατρικές Κλινικές των  νοσοκομείων της Δυτ. Μακεδονίας. Πάνω από 80 βιβλία και 70 παιχνίδια διανεμήθηκαν αντίστοιχα στα Νοσ. Πτολεμαΐδας, Γρεβενών και Καστοριάς .
·             Συγκέντρωση – διαμαρτυρία ( για τα χρονίζοντα  προβλήματα του προσωπικού ) στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Κοζάνης και  αντίστοιχο δελτίο τύπου στα Μ.Μ.Ε.
·            Ανακοίνωση για την έναρξη  του blog  του σωματείου για την πληρέστερη  ενημέρωση –  επικοινωνία με τα μέλη του.
·             Ιούνιος:  Έγγραφη ενημέρωση στους διοικητές  των νοσοκομείων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μόνο από τους ιατρούς.
·             Ιούλιος :  Έγγραφη ενημέρωση στους διοικητές  των νοσοκομείων για την
‘’ Επικαιροποίηση μητρώων υπάλληλων ΄΄ με αυτεπάγγελτη  αναζήτηση από τις διοικητικές  υπηρεσίες  των  νοσοκομείων,  καταθέτοντας όλη τη σχετική νομοθεσία.
·             Αύγουστος : Ανακοίνωση για 15νθήμερη εθελοντική αιμοδοσία των μελών στα νοσοκομεία της Δυτ. Μακεδονίας.
·             Σεπτέμβριος : Αποστολή ερωτήματος μέλους σε εργατολόγο  που συνεργάζεται με το σωματείο.
·             Οκτώβριος: Συμμέτοχη του  σωματείου στο  συντονιστικό όργανο  των πρωτοβάθμιων Σωματείων Νομού Κοζάνης σε κοινωνικές  δράσεις για την  Υγεία – Παιδεία –Ενεργεία.
·             Νοέμβριος : συζήτηση με δικηγόρο για προβλήματα που προέκυψαν. 
·              Ανακοίνωση για τη συμμετοχή των μελών του Νοσ. Κοζάνης  στη διεκδίκηση μέσω δικηγόρου της  μη έγκαιρης καταβολής ΄΄ πρόσθετων ΄΄ δεδουλευμένων παρελθόντων ετών άνευ οικονομικής τους επιβάρυνσης 
·               Επίσκεψη με κλιμάκιο του συντονιστικού οργάνου  των πρωτοβάθμιων Σωματείων Νομού Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα στην κοινή  Διοικήτρια των νοσοκομείων Κοζάνης –Πτολεμαΐδας για τις συγχωνεύσεις. 
·           Δεκέμβριος Έγγραφη ενημέρωση του Υπουργού Υγείας , του διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ., ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., του Δ.Σ. του Νοσ. Κοζάνης   για τη μη έγκαιρη καταβολή ΄΄ πρόσθετων ΄΄ αμοιβών,  - δεδουλευμένων παρελθόντων ετών - των μελών του Νοσ. Κοζάνης  και των Κ. Υγείας που εποπτεύει, πριν προχωρήσουμε σε δικαστική διεκδίκηση .    
·                Κατάθεση μέσω δικηγόρου  προς το Νοσ. Κοζάνης  ΄΄ αξίωσης καταβολής ΄΄όλων  των ΄΄ πρόσθετων ΄΄ δεδουλευμένων παρελθόντων ετών ώστε να μην υπάρξει θέμα παραγραφής.

2014
·            Ιανουάριος : Διανομή ατζέντας για το 2014 σε όλα τα  μέλη του σωματείου.
              Συζήτηση με το νέο διοικητή του νοσοκομείου Κοζάνης για όλα τα τρέχοντα προβλήματα        του νοσηλευτικού προσωπικού – κατάθεση προτάσεων.
 ·           Φεβρουάριος : Κοπή πίτας του σωματείου με τα μέλη  του Νοσ. Κοζάνης , μετάβαση και κοπή  πίτας του σωματείου με τα μέλη  του Νοσ. Γρεβενών , Νοσ. Καστοριάς και  με τα μέλη  του Νοσ. Πτολεμαΐδας. αντίστοιχα.
 ·            Έγγραφη εισήγηση προς τη διοίκηση, με σχέδιο minimum στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό  του νοσοκομείου Κοζάνης.
·          Μάρτιος: Έναρξη λειτουργίας του fb.του σωματείου.
          Μάιος : Παροχή νομοθεσίας για θέματα  αιμοδοσίας  σε μέλη του νοσοκομείου Καστοριάς .
·            Ιούνιος : Συνεργασία στις κοινές δράσεις με Πρωτοβάθμια Σωματεία του νομού Κοζάνης  σε θέματα Υγείας – Παιδείας.
   Ιούλιος : Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την αξιολόγηση.
·           Σεπτέμβριος : Έναρξη συνεργασίας με το Ι.Ν.Ε.Π.Υ. ( Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικών Υγείας ).
·            Οκτώβριος  Ανακοίνωση στους διοικητές των νοσοκομείων των θέσεων της Ομοσπονδίας
Π.Α.Σ.Ο.ΝΟ.Π. για την αξιολόγηση «Προκήρυξη Απεργίας – Αποχής από την Αξιολόγηση».
·           Νοέμβριος : Μετάβαση  και συνάντηση κλιμακίου του Δ.Σ. με το νέο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας   της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . για τα προβλήματα των νοσοκομείων στη Δυτ. Μακεδονία, ( κενά στελέχωσης προσωπικού ,  κατάθεση σχετικών στοιχείων - προτάσεων κ.α).και συνεργασίας σε δράσεις κοινωνικού περιεχομένου.


2015

·       Ιανουάριος : Διανομή ατζέντας για το 2015 σε όλα τα  μέλη του σωματείου.
·       Απρίλιος : Μετάβαση  και συνάντηση κλιμακίου του Δ.Σ. με το νέο διοικητή και υποδιοικητές της  3η Υ.ΠΕ. για τα προβλήματα των νοσοκομείων στη Δυτ. Μακεδονία, ( κενά στελέχωσης , μη έγκαιρη καταβολή των ΄΄ πρόσθετων δεδουλευμένων, κατάθεση σχετικών αιτημάτων – προτάσεων βάση στοιχείων κ.α).
·             Συνάντηση κλιμακίου του Δ.Σ. με  βουλευτή του νομού Κοζάνης ( από το κυβερνών κόμμα),για τα προβλήματα και τις ελλείψεις  του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας( κατάθεση στοιχείων, αιτημάτων- προτάσεων).                                   
·               Κατάθεση υπομνήματος και σχετικών αιτημάτων κατά την επίσκεψη – συζήτηση ( του νέου Υπουργού Υγείας κου Κουρουπλή), με τους φορείς υγείας  της Δυτ. Μακεδονίας.
·            Μάιος : Αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων προς διοικητές νοσοκομείων, δικαστικών αντιπροσώπων για τις επερχόμενες εκλογές του σωματείου στις 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
          Επίσης το σωματείο είχε συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου, διακίνησε μεταξύ των μελών κάθε έγγραφο της Ομοσπονδίας και προσπάθησε μέσω του θεσμικού του ρόλου να απαντήσει  ΄΄ έγκυρα και έγκαιρα ΄΄ σε  όσα θέματα έλαβε γνώση.
          Αξιότιμες συναδέλφισες / οι,  αποδεικνύοντας με πράξεις την κοινωνική ευαισθησία που μας διακρίνει, προχωράμε σε αυτούς τους χαλεπούς για όλους καιρούς,   πάντα με στόχο  να προασπίσουμε τα δικαιώματα  μας και ταυτόχρονα πάρα τις τρομερές ελλείψεις, να παρέχουμε καθημερινά υψηλές υπηρεσίες υγείας  στους πολίτες.
         
             Σας  καλούμε να λάβετε ενεργά μέρος ως υποψήφιοι ή ψηφοφόροι στις εκλογικές διαδικασίες ,δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον σας για τα κοινά προβλήματα και την προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων συνθηκών εργασίας για όλους -  κάτι που σήμερα είναι περισσότερο επιτακτικό από κάθε άλλη φορά.


Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

Καραλιμάνης Στέφανος                                 Ποράβας Ευστράτιος


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Υπουργείο Υγείας - Προκήρυξη και κατανομή Θέσεων Ιατρικού και Παραιατρικού προσωπικού - 19 Μαίου 2015

Γραφείο Τύπου
Αναπληρωτή Υπουργού 
Δελτίο Τύπου

                                                                                                                                                                           19 Μαΐου 2015

Στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο τη στήριξη   του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και με άξονα τις 4.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών, το υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε αρχικά τη διαδικασία κατανομής 906 θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.  Πιο συγκεκριμένα  κατανεμήθηκαν 706 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και 200 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με προτεραιότητα στις παραϊατρικές ειδικότητες. Οι προκηρύξεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενίσχυσης του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό μετά από έξι χρόνια. Στο επόμενο διάστημα θα κατανεμηθούν και οι υπόλοιπες θέσεις που έχουν προβλεφθεί για το 2015.
   Η κατανομή έγινε με βάση την ιεράρχηση των πλέον επειγουσών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη  στοιχεία από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τις ΥΠΕ καθώς και τα υπομνήματα φορέων και σωματείων εργαζομένων. 
       Παράλληλα, προχωράει η διαδικασία ολοκλήρωσης των διορισμών μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ από κρίσεις προηγούμενων ετών που εκκρεμούσαν και είχαν «παγώσει» τη μνημονιακή περίοδο ενώ άμεσα θα προκηρυχθούν και οι πρώτες θέσεις μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ. Αυτές θα ενισχύσουν τμήματα που  αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και αφορούν κυρίως άγονες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές
    Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί επίσης η κατανομή 622 θέσεων σε επικουρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων
   Ακόμα, για την άμεση και ταχύτερη κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την πρόσληψη περίπου 800 επικουρικών γιατρών για τα νοσοκομεία και 620 για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Η διαδικασία αυτών των προσλήψεων θα γίνει βάσει της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του  ν.4325/2015 και ύστερα από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του                                                                     Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που υλοποιείται με στόχο την ανάσχεση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Υγείας, προς προκήρυξη 2.983 θέσεων από τις οποίες οι 1541 αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό.
Γνωρίζοντας τα τεράστια κενά του ΕΣΥ, υλοποιούμε με σταδιακά βήματα την  πολιτική δέσμευσή μας για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού παράλληλα με τη διασφάλιση της επιβίωσης της δημόσιας περίθαλψης.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ.xlsΜέγεθος: 126 KBΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΜΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

6 Γ.Ν."ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"- Ν.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 2 1
Γ.Ν."ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"- Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3 2
7 Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
8 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3
9 Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3
10 ΠΕΔΥ-Κ.Υ.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 2...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΩ Radio Music Player Free Online

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ