ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΠΗΓΗ HEALTHVIEW

 ΣΧΟΛΙΟ :  
  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 'H AN ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΄΄ΦΥΚΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ΄΄ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ.


Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις το πρόγραμμα των κομμάτων για την υγεία


Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμά τους για την Υγεία και με βασική αρχή: δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, τα μεγαλύτερα κόμματα διεκδικούν την εξουσία στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου. Πιο αναλυτικά, οι θέσεις των κομμάτων για την υγεία είναι:

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

22 Ιανουαρίου 2015 - Απόσυρση της ΥΑ «Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών» για ευρύτερη διαβούλευσή της - ΦΕΚ-137 Β/22-1-15.

Γραφείο Τύπου Υπουργού
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποσύρεται η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3567/19-1-2015 (ΦΕΚ: Β 79) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, με τίτλο«Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών», προκειμένου να υπάρξει χρόνος για ευρύτερη διαβούλευση σχετικά με το θέμα με όλους τους υγειονομικούς φορείς.

Αποτελέσματα αναζήτησης

  1.  TO ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ:  [PDF]ΦΕΚ-137 Β/22-1-15


Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

1) .Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & 2) Του προσωπικού των ∆οµών του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( 2015 )

                                                                                                  ΩΡΕΣ                      ΔΑΠΑΝΗ

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                        30.150                      105.400€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» –«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
Ν/κή Μονάδα Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»                               78.650                       275.150€ 
Ν/κή Μονάδα Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»                   54.300                      189.900€
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                       40.000                       139.700€
Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»                                55.600                       194.500€ 

Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ                                                                         4.150                       17.450€
Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ                                                                             8.750                        36.600€
Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ                                                                           6.050                        31.300€
Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                           8.000                        33.600€
Κ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         10.150                        41.100€
Κ.Υ. ∆ΕΣΚΑΤΗΣ                                                                           8.050                        33.700€

1) Για τα όλα τα Νοσοκομεία δείτε τη σχετική απόφαση εδώ:

ΚΑΙ  2)Κατανοµή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίµων ηµερών εργασίας και του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου των ∆οµών του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.)» 

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ:
Και στο ΄΄ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ΄΄ του Blog ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΔΜκΗΔ - Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, και με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με την εκ νέου εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο ρυθμίζεται σε πάγια βάση με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα,που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών,(Π.Δ.173/2014, ΦΕΚ 277 Α’/31.12.2014), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν.3528/2007) και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
2 Από την απαγόρευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας , το προσωπικό του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2190/1994.
Στη γενική απαγόρευση των ανωτέρω διατάξεων δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν.3528/2007),αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών νοούνται οι πράξεις μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης, ένταξης, προαγωγών, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων όπως αυτές αναφέρονται στο Δ΄ Μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α’) ή σε ειδικές διατάξεις, προκειμένου για προσωπικό που δεν υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

ΔΕΙΤΕ   ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ:

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΙ ΄΄ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ΄΄- ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΄΄ ΔΙΚΑ ΄΄ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ

Μερικοί ΄Ελληνες εργαζόμενοι, φαίνεται, πως είναι, πιο .....ίσοι, από τους υπόλοιπους.......!!!
Ενώ, στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους έχουν μειωθεί οι μισθοί και έχουν καταργηθεί τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως, άλλωστε, έχει συμβεί και σε όλους, ανεξαιρέτως, τους ΄Ελληνες συνταξιούχους, οι οποίοι, μάλιστα, τα είχαν άπαντα - συντάξεις, δώρα και επιδόματα - προπληρωμένα, οι.....προνομιούχοι βουλευτές, αλλά και οι εργαζόμενοι στην Βουλή των Ελλήνων εξακολουθούν, κατά τρόπο προκλητικό, να απολαμβάνουν, στο ακέραιο, και τους παχυλούς μισθούς και τα προνόμιά τους....
΄Οταν, όμως, κόβεται το ΕΚΑΣ, από τους μικροσυνταξιούχους, όταν υπάρχουν 1.500.000 άνεργοι, όταν οι νέοι εγκαταλείπουν, σωρηδόν, την χώρα μας, εξ αιτίας της ανεργίας, όταν, τουλάχιστον, το 1/3 του Ελλ. λαού βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχει καταντήσει να μην έχει να φάει και αυτό όχι εκ δικής του υπαιτιότητος, είναι προκλητικότατο να διατίθενται 150.000 Ευρώ, για δώρα, βραβεύσεις κ.λ.π. του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής....

ΣΕ ΤΙ ΟΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΖΟΥΜΕ !!!!!!!
ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ( 3ΜΗΝΩΝ ) ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΚΑΙ 2012 

 ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Εικονίδιο

Τα Πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 )Δείτε όλα τα προγράμματα :ΕΔΩ


Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΣΤΑ ΄΄ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ -΄΄ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. - ΤΙ ΠΑΙΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ;;; Oμιλία Ιωάννας Γαϊτάνη 22 /12 /14 YOUTUBE.COM

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΩΣ & ΤΟ 3:30 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ στο    1: 30  
--Νοσηλευτές μην εμπιστεύεστε τους συναδέλφους σας τους διαδρομάκηδες του Υπουργείου υγείας..


ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Ο Υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης, όμηρος συντεχνιακών και κομματικών μικροσυμφερόντων

     Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού                                              
Αθήνα, 22/12/2014
Δελτίο Τύπου  

« Ο Υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης, όμηρος συντεχνιακών και κομματικών μικροσυμφερόντων»
Η σημερινή εξέλιξη κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργού Υγείας με τίτλο: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» οδήγησε στη δυσμενή εξέλιξη της απόσυρσης του άρθρου 42 (43)για τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ.
Ύστερα από τη σύσσωμη αντίδραση τόσο των κομμάτων της Αντιπολίτευσης όσο και από το ΠΑΣΟΚ, καταδεικνύεται περίτρανα ότι μοναδική πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν η αποκατάσταση μιας αδικίας που ταλανίζει το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, και η διευθέτηση σειράς εργασιακών ζητημάτων που εκκρεμούν επί δεκαετίες, αλλά η προεκλογική τακτοποίηση συντεχνιακών και κομματικών εκκρεμοτήτων μιας μικρής ομάδας «γαλάζιων» στελεχών που εδώ και καιρό επιχειρούν λυσσαλέα να χειραγωγήσουν το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας, ευτυχώς μάταια!
23 χρόνια μετά την πρώτη νομοθετική απόπειρα σύστασης ξεχωριστού επαγγελματικού κλάδου που έμεινε στα χαρτιά, χάθηκε άλλη μια ιστορική ευκαιρία! Για τη χαμένη αυτή ευκαιρία υπάρχουν υπεύθυνοι με ονοματεπώνυμο.
Αρχής γενομένης από το σημερινό Υπουργό Μ. Βορίδη, και εν συνεχεία από τις συνδικαλιστικές και λοιπές ηγεσίες εκείνων των φορέων που με τη σημερινή τους παρουσία στο Κοινοβούλιο και τη στάση που τήρησαν, αγνοώντας το πραγματικό συμφέρον των μελών που δήθεν εκπροσωπούν, με περίσσια εμμονή προτίμησαν τη διάσπαση της νοσηλευτικής κοινότητας προτείνοντας δύο διακριτούς και ξεχωριστούς κλάδους νοσηλευτικού προσωπικού, αντί ενός ενιαίου!
Δοτές ηγεσίες, που σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κομματικές σκοπιμότητες του κ. Βορίδη – ύστερα από την υποταγή τους στην κομματική γραμμή – με περισσή υποκρισία καλλιέργησαν τη διάσπαση και τη διχόνοια στις τάξεις του νοσηλευτικού προσωπικού, μεθόδευσαν τη διαίρεση με σκοπό τη χειραγώγηση, και τελικά με την κατάπτυστη στάση τους οδήγησαν στην απόσυρση του άρθρου 42, αντί να συμπεριληφθούν και οι ΔΕ συνάδελφοί μας στο νοσηλευτικό κλάδο.  Ας δεχθούν λοιπόν και το ανάθεμα!
Ύστερα από τη δυσμενή αυτή εξέλιξη, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) παραμένει ο ένας και μοναδικός θεματοφύλακας διαφύλαξης και διασφάλισης της ενότητας συνεχίζοντας τον αγώνα της διεκδίκησης, που 12 χρόνια τώρα δίνουμε για τη δημιουργία ενός ενιαίου επαγγελματικού κλάδου για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού
Ζητάμε τη στήριξη του συνόλου των συναδέλφων μας αλλά και του κοινωνικού συνόλου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών μας συνθηκών και της ποιότητας στην παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα.
Γραφείο Τύπου ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π....ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΩ Radio Music Player Free Online

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ