ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΔΕΔΥ- Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2014-Οι επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών την εποχή των μνημονίων σε επιμέρους τομείς του Δημοσίου και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Κείμενο Συνέντευξης Τύπου 5.9.2014

Το πλήρες κείμενο εδώ :

Οι επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών την εποχή των μνημονίων σε επιμέρους τομείς του Δημοσίου και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Το κείμενο για  την Υγεία :

ΥΓΕΙΑ
Δαπάνες: Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας για τα έτη 2009 -2012 (βλ. Δ.Τ ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το ΑΕΠ, παρουσιάζει σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του ΑΕΠ για τα έτη 2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν
μείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έ ναντι του 2010 και κατ ά 12.6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011. Σύμφωνα πάλι με τα ίδια στοιχεία, η συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική
τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζε ι μείωση από 69,5% το έτος 2009 σε 68.0% το έτος 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Esynet, oι λειτουργικές δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 52,8% την περίοδο 2009 - 2013
Φαρμακευτική δαπάνη: η έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) με τον τίτλο: «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγονότα 2013»δείχνε ι ό τ ι οι δαπάνες για υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ορθοπαιδικό υλικό, χημικά αντιδραστήρια και υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη
σίτιση και εστίαση, τη συντήρηση κ.λπ.) μειώθηκαν, κατά 52,8% την περίοδο 2009 – 2013 (από 2,807 δισ. ευρώ το 2009 σε 1,324 δισ. ευρώ το 2013). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης , με βάση το 2009 - ήταν 17,13%.
Προσωπικό: Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ΠΕΔΗΝ: Το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. «Οι 2.900 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν φαίνεται να
είναι ένα εκλογικό «πυροτέχνημα» (όπως οι 2.900 του έτους 2011 και οι 2.500 του έτους 2012), αφού ακόμη δεν προκηρύχθηκαν παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού από τον Απρίλιο, (από την
προκήρυξη απαιτείται ένα έτος έως την ολοκλήρωση). Ακόμη όμως και εάν προχωρήσουν είναι σταγόνα στον ωκεανό, αφού αποχώρησαν προς συνταξιοδότηση 15.000 υγειονομικοί τα τελευταία τέσσερα έτη και έως τέλους του έτους θα αποχωρήσουν άλλοι 5.000 εξαιτίας την επικείμενων δυσμενών αλλαγών στο ασφαλιστικό.»

Οι σημαντικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν στον τομέα της υγείας είναι:
- η μείωση της αμοιβής του προσωπικού,

- η μείωση του αριθμού των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία και η περίπου αντίστοιχη αύξηση των κλινών στις ιδιωτικές κλινικές,
- η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ,
- η εφαρμογή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου για την τιμολόγηση της νοσηλείας στα νοσοκομεία με ταυτόχρονη πριμοδότηση των ιδιωτικών κλινικών κατά 20% έναντι των δημόσιων νοσοκομείων.
- η αύξηση των χρημάτων που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες (ιατρικές επισκέψεις), την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και τη φαρμακευτική αγωγή. Η Ελλάδα των μνημονίων είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου εφαρμόζεται,
ταυτόχρονα, υποχρεωτική συνταγογράφηση βάσει ονόματος δραστικής ουσίας και υποχρέωση χορήγησης από τον φαρμακοποιό του φτηνότερου γενόσημου φαρμάκου της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας.
- Στην επιβολή ανώτατου πλαφόν στην ποσότητα και το κόστος χρήσης υγειονομικού και αναλώσιμου υλικού καθώς και τις δαπάνες μετακινήσεων των χρονίως πασχόντων (π.χ. αιμοκαθάρσεις, αεροθεραπείες, φυσικοθεραπείες),
- Στη μείωση της αμοιβής αλλά και του αριθμού των συμβεβλημένων προμηθευτών πρωτοβάθμιας υγείας.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων που προστέθηκαν στη μείωση του εισοδήματος των
νοικοκυριών, το 2011 οι ιατρικές επισκέψεις στα δημόσια κέντρα υγείας αυξήθηκαν κατά 22%, οι εργαστηριακές εξετάσεις κατά 18% και οι νοσηλευθέντες κατά 9% συγκριτικά με το 2010 αλλά οι δαπάνες για φάρμακα, υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό και χημικά αντιδραστήρια μειώθηκαν κατά 21,22% .
Επίσης ο αριθμός των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία κατά τη διετία 2010-11 μειώθηκε κατά 1.078 κλίνες (-2,8%) ενώ στις ιδιωτικές κλινικές αυξήθηκε κατά 893 κλίνες(+6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η κρίση οδήγησε αρχικά στη μείωση των κλινών στις ιδιωτικές κλινικές, μετά την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων και τη θέσπιση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων από τον Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ επανέκαμψαν και αύξησαν σημαντικά τις διαθέσιμες κλίνες, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2009 (Πιν. 2.4 ή Διάγραμμα 1)
Όσον αφορά στο στελεχιακό δυναμικό της υγείας, το ιατρικό προσωπικό περιορίστηκε, αρχικά, κατά 457 άτομα και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 100 άτομα. Έτσι η αναλογία των γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι 2,6 γιατροί ανά 1 .000 κατοίκους και αν συνυπολογίσουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ τους 5.504 συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, η αναλογία είναι 3 γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας ανά 1.000 κατοίκους (Πιν. 2.4 και 2.5). Αντίστοιχα, στους νοσηλευτές/ριες παρόλο που ο αριθμός τους παραμένει λίγο ως πολύ σταθερός, η αναλογία τους ανά 1.000 κατοίκους είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ( 3,8 και 8,7 αντίστοιχα)
(Πιν. 2.5).
Όπως ήδη αναφέρθηκε, μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κρίσης είναι η μεγάλη μείωση των δαπανών υγείας. Κατά το διάστημα 2009-2011 οι κατά κεφαλή δημόσιες δαπάνες υγείας μειώθηκαν κατά -24,5% και οι κατά κεφαλή ιδιωτικές δαπάνες κατά -13,6% ενώ αντίθετα
αυξήθηκε η κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη παρά τη γενικευμένη εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της (Πιν. 2.5). Η κατάσταση στις υπηρεσίες υγείας επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο μετά το 2011.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η δημόσια δαπάνη υγείας μειώθηκε κατά 30%, η ιδιωτική δαπάνη υγείας μειώθηκε κατά 25% και ο ανασφάλιστος πληθυσμός αυξήθηκε 100% ή κατά 1,5 εκατομμύρια αγγίζοντας συνολικά τον αριθμό των 3 εκατομμυρίων .
Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι περισσότερο έντονες στην κατάσταση της υγείας και τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους μακροχρόνια ασθενείς. Οι περιορισμοί που τέθηκαν αναφορικά με τη δωρεάν κατανάλωση αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων και τις μετακινήσεις για την πραγματοποίηση των αναγκαίων θεραπειών με την επιβολή ανώτατων πλαφόν, είχαν ως αποτέλεσμα το 64% των πασχόντων από χρόνια νοσήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε γιατρό και ιατρικές υπηρεσίες λόγω οικονομικών/εισοδηματικών περιορισμών και το 60% λόγου κόστους χρόνου (μεγάλες λίστες αναμονής) . Επίσης περιορίστηκαν οι προσυμπτωματικοί έλεγχοι και τα check -up, με αποτέλεσμα μόλις το 7,4 των χρονίως πασχόντων να διαπιστώνει το πρόβλημα στην υγεία του μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου και μόλις το 14% με το καθιερωμένο check-up. Ο Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΠΥ θέσπισε το δωρεάν προληπτικό έλεγχο μόνο για ορισμένες μορφές καρκίνου (μαστού, μήτρας και προστάτη) αγνοώντας την αξία της πρόληψης στην αντιμετώπιση των περισσότερων μακροχρόνια ασθενειών της εποχής μας. Τέλος το 19,2% των χρονίως πασχόντων
μείωσε τις δαπάνες υγείας (κυρίως για ιατρικές επισκέψεις) και το 3% τις μείωσε για να εξασφαλίσει πόρους για την εκπαίδευση ή τις σπουδές κάποιου από τα μέλη της οικογένειάς του 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ