ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Αρ. εξ/νων: ΄΄ 80 ΄΄ ' - ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

« Αναστολή απόφασης ανάθεσης Προσωρινών  καθηκόντων Προϊσταμένης  Νοσηλευτικού Τμήματος και εκ νέου απόφαση κάλυψης των κενών θέσεων των Νοσηλευτικών Τμημάτων »


ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πε.Σ.Υ.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 Κοζάνη   :  21 / 11 /2016     
  ( Μέλος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. )
Διεύθυνση  :  Mαματσείου 1                                                            Αρ. εξ/νων :      ΄΄ 80 ΄΄        
               Τ.Κ : 50100  Κοζάνη                                       
 Τηλ. επικ/νίας: 2461352683                                           Προς:    Κο Αντωνιάδη Βασίλειο
                     Κιν: 6937025175                                                         Διοικητή  Γ.Ν.  Καστοριάς      
                 

        Θέμα:  « Αναστολή απόφασης ανάθεσης Προσωρινών  καθηκόντων Προϊσταμένης  Νοσηλευτικού Τμήματος και εκ νέου απόφαση κάλυψης των κενών θέσεων των Νοσηλευτικών Τμημάτων »

Αξιότιμε  κύριε  
   Με την υπ΄αρ. πρωτ.: 6353 της 21-09-2016 απόφασή σας, κάνατε ανάθεση προσωρινών καθηκόντων  Προϊσταμένης Νοσηλευτικού Τμήματος στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του  Γ.Ν.  Καστοριάς.     
        Σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου Καστοριάς ΦΕΚ τεύχος Β’ 3462/28-12-2012 η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο Τομείς στον 1ο  και 2ο  Νοσηλευτικό Τομέα.
Αναλυτικότερα σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 7 ισχύει:
«ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης. Οι Νοσηλευτικοί Τομείς διαρθρώνονται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως: 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα. 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (5) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Χειρουργεία, τον Εργαστηριακό Τομέα και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
    Στις θέσεις ευθύνης Προϊστάμενων - σύμφωνα με τις τοποθετήσεις κατόπιν κρίσεων που έγιναν στο παρελθόν, - καλύφθηκαν μόνο τα  δυο Νοσηλευτικά Τμήματα για τον 1ο  Νοσηλευτικό τομέα, (Παθολογική και Καρδιολογική κλινική), ενώ αντίστοιχα καλύφθηκαν  όλες οι θέσεις Προϊσταμένων του 2ου  Νοσηλευτικού Τομέα (Χειρουργείο, Χειρ/κή κλινική, Μ/Γ κλινική, Ορθ/κή κλινική και Αιμοδοσία).                          Σύμφωνα λοιπόν με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου - που δυστυχώς παρερμηνεύτηκε - το ΚΕΦΙΑΠ ανήκει ξεκάθαρα στον 2ο νοσηλευτικό Τομέα (άρθρο 7) και δεν μπορεί να δοθεί θέση προϊσταμένου από τον 1ο  νοσηλευτικό τομέα (του οποίου  απομένουν δύο θέσεις κενές).
    Από την άλλη ως Διατομεακά Τμήματα του 1ου  Νοσηλευτικού Τομέα χαρακτηρίζονται τα εξής Τμήματα:
1. Βραχείας νοσηλείας και 2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
   Σύμφωνα με τη Διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας το ΚΕΦΙΑΠ ανήκει στα Διατομεακά Τμήματα και η Διάρθρωση του Νοσηλευτικού Τομέα το τοποθετεί ξεκάθαρα στον 2ο  Νοσηλευτικό Τομέα. Επομένως οι δύο ακάλυπτες θέσεις Προϊσταμένων πρέπει να αποδοθούν σύμφωνα πάντα με τον οργανισμό στην Π/Δ κλινική και στα Εξωτερικά ιατρεία ή τα Διατομεακά Τμήματα του 1ου  Νοσηλευτικού Τομέα (Βραχείας Νοσηλείας και ΤΕΠ).
    Επίσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4369/2016, εκδόθηκε η  σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ&ΔΑ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574  στις  14/10/2016 που μεταξύ άλλων αναφέρει :
α) οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων να είναι θεσμοθετημένες, όπως προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις,
      Εκπροσωπώντας  το έννομο συμφέρον των  μελών  μας, παρακαλούμε όπως αναστείλετε την απόφασή σας για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και προβείτε σε όλες τις  ανάλογες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες προσωρινών αναθέσεων -  τοποθετήσεων προϊστάμενων, - μέχρι την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις - στα Νοσηλευτικά Τμήματα του  1ου  Νοσηλευτικού Τομέα που παραμένουν  κενά .

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας
Καραλιμάνης Στέφανος                                        Αντωνιάδου Χαρούλα

 
Επισυνάπτεται


η σχετική νομοθεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ