ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση για την φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα  24 /8/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. Γ1β/ Γ.Π./οικ.64775
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.  ΥΓΕΙΑΣ  &  YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΕΙΑΣ                   

ΤΜΗΜΑ  Β’
Δ/ΝΣΗ: Aριστοτέλους 17                        Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 87                                          
Πληροφορίες: Π. Μωραίτου

Τηλέφωνο: 2132161343, 2132161346                                

FAX : 2132161907                                                                         

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.
ΣΧΕΤ:  1.   Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας, όπως ισχύει.   
             2. Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία                     Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις, όπως ισχύει.
          3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και                  συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
            4.  Το από 19/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας  της Περ. Ενότητας  του Κ. Τομέα  Αθηνών, με κοινοποίηση το γραφείο του Υπεύθυνου Καθηγητή κου Βατόπουλου στο ΚΕΔΥ.
            5.   Το  με αρ. πρωτ.  11489/2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Περ. Ενότητας  του  Κ.Τομέα  Αθηνών προς την Υπηρεσία μας  &  το από 20/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπεύθυνου των μαθημάτων, προς την Υπηρεσία μας .
                           
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Η διάρκεια της φοίτησης είναι εξάμηνη .Αρχίζει την 1 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Μαρτίου 2018.
2.   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας  - Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα - Τηλ.: 2131600367., από τις    1 /9/2017 έως και τις  
15/9/2017.
              
Α. Αίτηση συμμετοχής.
Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης  ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  
 Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει το επάγγελμα του απολυμαντή.
Δ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή  πιστοποιητικό γέννησης, (έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του ενδιαφερόμενου  δεκτοί από 18-50 ετών).
Ε. Εγγραφο για την πιστοποίηση όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ( άνεργοι, πολύτεκνοι)

Δικαίωμα  υποβολής  έχουν επίσης όσοι υπηρετούν  σε Δημόσια νοσοκομεία , άλλα ιδρύματα κ.λ.π.
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να κατατεθεί εκ μέρους τους η  σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, προκειμένου να φοιτήσουν στα μαθήματα σε περίπτωση επιλογής τους.
Η  επιλογή γίνεται χωρίς εξετάσεις από επιτροπή  που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο του ανωτ. 3’ σχετ.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στις  Περιφερειακές Ενότητες, ώστε  να λάβουν γνώση και ιδιώτες ενδιαφερόμενοι.

Συνημμένα: το Π.Δ. 100/1988, τ.α. ΦΕΚ 45, 14/3/1988
«Περί Απολυμαντών»
                                                                         

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                                        
1.    Γραφ. κ.Υπουργού Υγείας. 
2.    Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3.    Γραφ. κ. Γεν.Γραμματέων                                      
4.    Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντών
5.    Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων Υπ. Υγείας
(με την παράκληση να  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)                                                   
6.    Όλες τις Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου μας
7.    Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Υπηρεσιών Υγείας
8.    Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


ANΔΡEAΣ ΞΑΝΘΟΣ


                                                                               
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ με την παράκληση να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν ﴿
1.    Όλες οι ΥΠΕ της χώρας
2.    Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφ. κ. Περιφερειάρχη
  Λ.Συγγρού15-17
  ΤΚ:  117 43
2. Περιφερειακή Ενότητα
 Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 Υπόψη   Προϊστ. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
 & Κοινωνικής Μέριμνας
 Λ. Αλεξάνδρας 196, ΤΚ:  115 21
3. Ε.Σ.Δ.Υ.
 Λ. Αλεξάνδρας 196,  Τ.Κ.  115 21                        
4. ΚΕΔΥ

 Φλέμινγκ 34 Τ.Κ. 166 72 Βάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ