ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΑΔΕΔΥ - Απόφαση Γενικού Συμβουλίου 21.08.14 - Προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»: από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο από 30η Αυγούστου 2014Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.8.2014

1) Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:
i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ

ii) Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).
iii) Από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14.
Η απεργία θα εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτείται διά της παρούσας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό ή μη θέμα, που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της.
2) Τη διεύρυνση του διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3) Τη διεύρυνση και κλιμάκωση των αγωνιστικών μορφών των κινητοποιήσεων, πέραν της Απεργίας – «Αποχής» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με:
i. Συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη σε συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα και τους άλλους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς Φορείς και Οργανώσεις.
ii. Πραγματοποίηση απεργιακών – αγωνιστικών μορφών, όπως 24ωρων Απεργιών, Στάσεων Εργασίας, Συλλαλητηρίων και κάθε άλλης συλλογικής μορφής κινητοποίησης που θα θεωρηθεί πρόσφορη για τη διεκδίκηση του συνόλου των αιτημάτων του διευρυμένου διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Μελέτη του ΙΟΒΕ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Σε λειτουργική απορρύθμιση λόγω ελλείψεων προσωπικού και περικοπών στην κρατική χρηματοδότηση


Σε απορρύθμιση λόγω των μεγάλων περικοπών στα κονδύλια και του παγώματος των προσλήψεων έχουν οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία οι κυβερνήσεις της τελευταίας πενταετίας. Οι λειτουργικές δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 52,8% την περίοδο 2009 - 2013 ενώ την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί κατά 17.000 άτομα το προσωπικό τους λόγω συνταξιοδοτήσεων και του ταυτόχρονου παγώματος των προσλήψεων.
Τις λειτουργικές επιπτώσεις απ' τη θηλιά της άγριας λιτότητας στα νοσοκομεία αλλά και τη μισθολογική εξαθλίωση των εργαζομένων σε αυτά αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούλη του 2014 με τον τίτλο: «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγονότα 2013». Η συνόψιση των συμπερασμάτων για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργική απόδοση των νοσοκομείων αποτυπώνεται στον Πίνακα που δημοσιεύουμε.
Η μεγαλύτερη μείωση
Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι δαπάνες για υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ορθοπαιδικό υλικό, χημικά αντιδραστήρια και υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη σίτιση και εστίαση, τη συντήρηση κ.λπ.) μειώθηκαν από 2,807 δισ. ευρώ το 2009 σε 1,324 δισ. ευρώ το 2013. Μειώθηκαν, δηλαδή, κατά 52,8% την περίοδο 2009 - 2013. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης - δηλαδή η μείωση με βάση το 2009 - από χρόνο σε χρόνο ήταν 17,13%.
Η μεγαλύτερη μείωση είναι στην προμήθεια ορθοπαιδικού υλικού. Από 263 εκατ. ευρώ το 2009 η δαπάνη μειώθηκε σε 64 εκατ. ευρώ το 2013 ή 75,7%. Οι μειώσεις αυτές ήταν η μοιραία κατάληξη της ανακοίνωσης απ' το ΚΑΤ ότι θα ανέστειλλε τις προγραμματισμένες επεμβάσεις απ' τις 7.7.2014 μέχρι «να ισορροπήσουν τα οικονομικά μεγέθη ή να αυξηθούν οι πιστώσεις». Και για να ξεπεραστεί το πρόβλημα χρειάστηκε η έκτακτη επιχορήγηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις - με βάση τα στοιχεία του Esynet - παρουσίασαν μια μικρή πτώση κατά 0,12% μεταξύ του 2013 και 2012 (από 456.897 το 2012 έπεσαν σε 456.364 το 2013).
Επίσης, η δαπάνη για υγειονομικό υλικό μειώθηκε κατά 55,3% και η αντίστοιχη για τα φάρμακα κατά 49%, με αποτέλεσμα, όπως έχει αναφερθεί απ' τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους να αγοράζουν απ' την τσέπη τους υλικά και φάρμακα.
Ακόμα, μεγάλη μείωση έγινε στις παραγγελίες αντιδραστηρίων: Από 269 εκατ. ευρώ το 2009 σε 158 εκατ. ευρώ το 2013, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση κατά 41,3%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται με μείωση των εργαστηριακών εξετάσεων κατά 12,6% την τελευταία διετία. Με βάση τα στοιχεία του Esynet οι εργαστηριακές εξετάσεις από 152.531.500 το 2012 έπεσαν σε 133.239.959 το 2013.
Η σύνθετη καταγραφή που κάνει το ΙΟΒΕ αποκαλύπτει τελικά ότι κόβονται και τα προϋπολογισμένα κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες στα δημόσια νοσοκομεία. Για παράδειγμα, το 2013 είχαν προϋπολογιστεί 1,638 δισ. ευρώ και τελικά μειώθηκαν σε 1,324 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ο προϋπολογισμός για το 2014 προβλέπει επιχορήγηση 1,111 δισ. ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ΙΟΒΕ (1,324 δισ. ευρώ) παρουσιάζει μείωση 16%. Οπως έχει γίνει γνωστό από δημοσιεύματα, το πρώτο τρίμηνο του 2014 η μείωση των λειτουργικών δαπανών είναι 9%. Ειδικότερα μάλιστα οι δαπάνες για φάρμακα, αντιδραστήρια, υγειονομικό και ορθοπαιδικό υλικό μειώθηκαν κατά 12,22% το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με αυτό του 2013.
Ενα ακόμα απότοκο της υποχρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών είναι και η δημιουργία χρεών των νοσοκομείων προς τρίτους: Στις 31.3.2014 οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις ήταν 1,3 δισ. ευρώ και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 950 εκατ. ευρώ.
Συνταξιοδοτήσεις και πάγωμα προσλήψεων αδειάζουν τα νοσοκομεία
Με βάση στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα ο «Ρ» (19.7.2014), το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 17.000 την τελευταία δεκαετία εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων και του παγώματος των προσλήψεων.
Από μια καταμέτρηση του προσωπικού των εποπτευομένων απ' το υπουργείο Υγείας δομών, που έγινε το 2005 (παρουσιάστηκε στις 28.11.2005), στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας υπηρετούσαν 98.869 άτομα και με τους στρατιωτικούς και πανεπιστημιακούς ανέρχονταν σε 100.165.
Δηλαδή, οι δημόσιες δομές Υγείας - στις οποίες πια περιλαμβάνονται και τα πέντε νοσοκομεία του ΙΚΑ που εντάχτηκαν στο δημόσιο σύστημα Υγείας - έχουν χάσει 18.344 εργαζόμενους (100.165 - 81.821 = 18.344) την τελευταία δεκαετία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ομοσπονδιών των γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ), απ' τα νοσοκομεία σήμερα λείπουν 6.000 γιατροί και τουλάχιστον 25.000 νοσηλευτές και υπόλοιπο προσωπικό, προσμετρώντας και τομείς όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η εστίαση.
Κι ενώ διαμορφώνεται αυτή η εκρηκτική κατάσταση, ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, ανακοίνωσε (30.6.2014) μόλις 2.950 προσλήψεις! Απ' αυτές 682 είναι γιατροί, 1.300 νοσηλευτικό προσωπικό, 200 για πληρώματα του ΕΚΑΒ, 200 παραϊατρικό προσωπικό και 150 για μονάδες Ψυχικής Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό το ότι 370 γιατροί είχαν κριθεί για πρόσληψη - μαζί με άλλους 930 - απ' το 2011 αλλά «κόπηκαν» μαζί με τις περικοπές.
Μόλις την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της «διαδικασίας πρόσληψης 112 επικουρικών γιατρών» που θα καλύψουν «ανάγκες στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Αλεξανδρούπολη και Ιωάννινα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας».
Λόγω και της υπολειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), οι αποδεκατισμένοι αριθμητικά γιατροί και εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη προσέλευση στα δημόσια νοσοκομεία με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας.
Μισθολογική εξαθλίωση
Όπως όλοι οι εργαζόμενοι, και όσοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν τη μισθολογική εξαθλίωση. Το 2009, σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας (Μάρτης 2012), το περίφημο «μισθολογικό κόστος» στα δημόσια νοσοκομεία ήταν 3,379 δισ. ευρώ και το 2013 - με βάση τη μελέτη του ΙΟΒΕ - μειώθηκε σε 2,329 δισ. ευρώ. Υπήρξε μια μείωση 29,3% των αποδοχών γιατρών και εργαζομένων.
Μ' άλλα λόγια, γιατροί και εργαζόμενοι έχαναν κάθε χρόνο - με βάση το 2009 - με σταθερό ρυθμό 8,2% των συνολικών αποδοχών τους για να φτάσουν στο τέλος του 2013 να έχουν στις τσέπες τους λιγότερα - πάντα σε σχέση με το 2009 - χρήματα κατά 1,05 δισ. ευρώ!

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι τροποποιητικές διατάξεις για την "αξιολόγηση" των Δημοσίων Υπαλλήλων- Nόμος 4281/2014-ΦΕΚ 160/Α΄/ 8 Αυγούστου 2014

Οι συγκεκριμένες διατάξεις βρίσκονται στο 
Άρθρο 250:
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 250. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις
   1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ' του ν. 4250/2014 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4275/2014, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
   «10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο
   που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.»
    2. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
    «6. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου συνίστανται ενδεικτικά στα εξής:
    α) Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα επιμόρφωσης.
    β) Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης.
    γ) Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας.
    δ) Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που άπτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ,ο.κ..
    ε) Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.»
     3. Στο άρθρο 18 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ' του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
     «6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της εισήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογούμενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγησης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού».
      4. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
      «5.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους, β) Το σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων του π.δ. 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013.
      γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.»
       5. Οι προθεσμίες που τίθενται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 επανανακαθορίζονται ως εξής:
       Εως την 1η Σεπτεμβρίου 2014 εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών. Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.
        6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4275/2014 (Α’ 149) απαλείφεται η φράση εντός της παρενθέσεως «(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.)».

        Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

        7ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας 9 -11 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη


        Ειδικευόμενοι Ιατροί, Νοσηλευτές/τριες, Φοιτητές/τριες ΔΩΡΕΑΝ

        17ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10-12 Οκτωβρίου 2014 - Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL, Λάρισα        Δείτε το πρόγραμμα εδώGoogle Drive Viewer
        Ειδικευόμενοι/ Φοιτητές / Νοσηλευτές & λοιπά επαγγέλματα υγείας ΔΩΡΕΑΝ

        Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- Ο αγώνας για την ακύρωση της αξιολόγησης συνεχίζεται


        Αυγ 7 2014                                    

        Ο αγώνας για την ακύρωση της αξιολόγησης συνεχίζεται

                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                    Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τον αγώνα των εκατοντάδων χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων που με την αποφασιστικότητα τους και τη συσπείρωσή τους έχουν ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως εργαλείο για την κατεδάφιση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημοσίου και την απόλυση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Η απόφαση του Εφετείου ερμηνεύει περιοριστικά το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θεωρεί ότι «δεν προέβη το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην κήρυξη της απεργίας, υπό την μορφή της αποχής, αλλά εξουσιοδότησε ανοικτά την Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί αυτή στην κήρυξη απεργίας κάθε μορφής και όχι μόνο στον καθορισμό των λεπτομερειών διεξαγωγής και πραγματοποιήσεώς της». Για αυτόν τον τυπικό λόγο το Εφετείο κηρύσσει «παράνομη» την απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

        Το σημαντικό, όμως, για το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας είναι ότι η απόφαση του Εφετείου ανατρέπει την πρωτόδικη απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι απαιτείται απόφαση Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και συνακόλουθα των Ομοσπονδιών του Δημοσίου για κήρυξη Απεργίας. Αποδέχεται ότι αρμόδιο όργανο για την κήρυξη της Απεργίας είναι το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως εξάλλου προβλέπει και το καταστατικό της.
        Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Εφετείο δεν ασχολήθηκε με τους ισχυρισμούς του Δημοσίου περί καταχρηστικότητας της συγκεκριμένης μορφής απεργιακής κινητοποίησης.Περισσότερα

        ΑΔΕΔΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ


        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

        Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

        Οι κινητοποιήσεις ενάντια στο νόμο για την ‘αξιολόγηση’, έχουν πάρει πλέον γενικευμένα χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ποινικοποιήσει τους αγώνες μας και ταυτόχρονα να εκφοβίσει τους εργαζόμενους επισείοντας την απειλή των πειθαρχικών, έφερε για αυτήν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

        Οι εργαζόμενοι συσπειρώθηκαν γύρω απ’ τα σωματεία τους, πραγματοποίησαν πρωτόγνωρες σε μαζικότητα γενικές συνελεύσεις και με καθολικό τρόπο αρνήθηκαν να πάρουν μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία υλοποίησης του νόμου, καταθέτοντας τα φύλλα αξιολόγησης στα σωματεία τους. Η καθολική συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οδήγησε στην ακύρωση των χρονοδιαγραμμάτων της Κυβέρνησης και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο, μέσα από τη συνέχιση αυτών των κινητοποιήσεων, για τη συνολική κατάργηση του νόμου.

        Τα αδιέξοδα πλέον για την Κυβέρνηση είναι εμφανή. Η νέα παράταση των ημερομηνιών για το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, η αναζήτηση τρόπου παράκαμψης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, η ενεργοποίηση των δικαστηρίων κατά της απεργίας – αποχής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και η εξαγγελία νέου νόμου αξιολόγησης για το φθινόπωρο, είναι στοιχεία που αναδεικνύουν τον πανικό και τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η Κυβέρνηση.
        ...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

        Δημοφιλείς αναρτήσεις

        Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

        ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ