Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Άλλα ...κόλπα εφαρμόζονται πια στα δημόσια νοσοκομεία για να καλυφθούν τα αμέτρητα κενά που υπάρχουν σε προσωπικό σχεδόν σε όλους τους τομείς. 
 
Όχι δε γίνονται κανονικές προκηρύξεις. Αυτές αφορούν λίγους και θα υλοποιηθούν εάν και εφόσον. 
Η νέα ...μόδα επιβάλει πρόσληψη ολίγων μηνών για τα...μάτια του κόσμου αφού καλύπτονται κάποιες άμεσες ανάγκες πριν καταρρεύσουν πλήρως τα νοσοκομεία. 
 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός όπου αντί να προσληφθούν κανονικά όσοι νοσηλευτές και γιατροί χρειάζονται για να ξεκινήσει η λειτουργία των νέων χειρουργείων, θα...ενοικιαστούν για λίγους μήνες (το πολύ μέχρι επτά) λιγοστοί