ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Υ.Δ.Μ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: http://www.nomotelia.gr
ΘΕΜΑ: Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης. Σχετ. Άρθρα 53, 55 και 56 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
Κατόπιν ερωτημάτων υπηρεσιών σχετικά με την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και τη δυνατότητα διακοπής της εφόσον προκύψει ανάγκη λήψης μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή άδειας επαπειλούμενης κύησης, σας ενημερώνουμε τα εξής: 
Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος ασθενήσει ενόσω βρίσκεται σε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του και να αιτηθεί αναρρωτικής άδειας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διακοπή της άδειας ανατροφής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο γονέας επιβάλλεται να λάβει μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Δεν επιτρέπεται η διακοπή της άδειας ανατροφής στην περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση και η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακόπτει την άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας ο/η υπάλληλος λαμβάνει αμέσως την διακοπείσα άδεια ανατροφής και συγκεκριμένα το διάστημα που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση των εννέα μηνών.
 Επίσης η εννεάμηνη άδεια ανατροφής είναι δυνατό να διακοπεί και στην περίπτωση επαπειλούμενης κύησης όπως αυτή προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Στην περίπτωση αυτή, επισημαίνεται ότι το υπολειπόμενο διάστημα της άδειας ανατροφής για το πρώτο τέκνο θα ληφθεί όταν ο/η υπάλληλος έχει ολοκληρώσει την άδεια ανατροφής για το νέο τέκνο και εφόσον το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το 4 ο έτος της ηλικίας του. 
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διευκρινήσεις ισχύουν και για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Γ.Ν.Κοζάνης - ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κοζάνη 24 Οκτωβρίου 2017
ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προσωρινών Προϊσταμένων σε τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας»

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
   Τοποθετούμε, προσωρινά, στη θέση του Προϊσταμένου Παθολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τoν υπάλληλο Γκουτζιαμάνη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄.               Τοποθετούμε, προσωρινά, στη θέση του Προϊσταμένου Παιδιατρικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας την υπάλληλο Καλώτα Μαλαματή, κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄. 
Κατά τον χρόνο αναπλήρωσης, χορηγείται το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 87 του Ν. 3528/07 «Υ.Κ.» και του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015. 
Η παρούσα έχει ισχύ από την έκδοσή της. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΔΩ :
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2017 11:10:54
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

΄΄ Νοσηλεύτρια από Γ.Ν Ιεράπετρας Κρήτης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση προς Κοζάνη και Βόρειο Ελλάδα ΄΄
   Προς κάθε ενδιαφερόμενο, τηλέφωνο επικοινωνίας και επιπλέον στοιχεία, δίνονται κατ΄ιδίαν κατόπιν επικοινωνίας με το σωματείο

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ FORUM κατά τη διεξαγωγή του 13ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σύγχρονη Τεχνολογία και Χειρουργική Εκπαίδευση 3-5 Νοεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2016 (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υ. Ε. σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.(πίνακες)


Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων στη Δυτ. Μακεδονία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩ Γ, Ν. ( ΚΟΖΑΝΗΣ" ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΥΕ  ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ  ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΑΡ Γ, Ν. ( ΚΟΖΑΝΗΣ" ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΥΕ  ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΠΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣ Γ. Ν . (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ) ΥΕ  ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

http://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/asep-

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 13 Οκτωβρίου 2017 έως και την πάροδο της 23ης Οκτωβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Αρ. εξ/νων: ΄΄ 89΄΄


« Αίτηση αποδοχής δωρεάς  » 

( Με σκοπό ως Σωματείο να βάλουμε  ΄΄ένα λιθαράκι ΄΄, στην προσπάθεια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, γιατί η γνώση αποτελεί  τη δύναμή μας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ) 

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ στο Π.Δ. 121 -Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. -Τεύχος Α148/09.10.2017 -’Άρθρο 20

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΔ ΕΔΩ :http://www.et.gr/


Άρθρο 20 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1.Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής έχει ως σκοπό: 
α. Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου που αφορά στα επαγγέλματα που ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των μονάδων υγείας. β. Την εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων που αφορούν στους επαγγελματίες που αποτελούν το νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας.
 γ. Την εκπαίδευση, εξειδίκευση, συνεχή κατάρτιση των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
 2. Τη Διεύθυνση (Γ6) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα:
      α. Τμήμα (Γ6α) Νοσηλευτών/τριών 
      β. Τμήμα (Γ6β) Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Νοσηλευτών/τριών 
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών/τριών.
2. Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι Νοσηλευτές/ τριες, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας.
4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση Νοσηλευτών/τριών μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 5. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των Νοσηλευτών/τριών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)
6. Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7. Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από Νοσηλευτές/τριες, υπηκόων των κρατών-μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες Νοσηλευτές/τριες που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτής.
9. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών της Ε.Ν.Ε.
10. Η ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση, η εποπτεία και η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάρτιση, έγκριση ή αναμόρφωση του οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.
11. Η έγκριση μετακίνησης των μαθητών, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
12. Η εποπτεία του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. σε ότι αφορά θέματα εκπαίδευσης των καταρτιζομένων στην ειδικότητα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
13. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης, από το πρόγραμμα σπουδών, πρακτικής άσκησης των Νοσηλευτών/τριών, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση.
14. Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Νοσηλευτή/ τριας.
15. Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν. 16. Η εποπτεία της τήρησης Μητρώων Νοσηλευτή/ τριας από τους αρμόδιους Φορείς.
17. Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν Νοσηλευτές/τριες και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
18. Ο καθορισμός στολών Νοσηλευτή/τριας.
19. Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των Νοσηλευτών/τριών και η κατάρτιση και η υλοποίηση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης.

β. Τμήμα Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας.
2. Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι ανωτέρω επαγγελματίες υγείας και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας, που υπάγονται στο εν λόγω προσωπικό.
4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
5. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των επαγγελματιών υγείας, που υπάγονται στο εν λόγω προσωπικό και η συγκρότηση αυτών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).
6. Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7. Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από τους ανωτέρω επαγγελματίες υγείας, υπηκόων των κρατών - μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες επαγγελματίες υγείας που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
8. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) και κάθε άλλου Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προ- κειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών.
9. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) και κάθε άλλου Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στο νοσηλευτικό προσωπικό.
10. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης, από το πρόγραμμα σπουδών, πρακτικής άσκησης των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτικής άσκησης.
11. Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
12. Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν. 13. Η εποπτεία της τήρησης μητρώων των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας από τους αρμόδιους Φορείς.
14. Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν στο ανωτέρω προσωπικό και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
15. Ο καθορισμός στολών του ανωτέρω προσωπικού.
16. Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των επαγγελματιών αρμοδιότητας του Τμήματος, για την κατάρτιση αναλόγων εκ-παιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης.
...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ