ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Αξιοποίηση πρώην σχολικών φυλακών σε νοσοκομεία επικράτειας

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την επανατοποθέτηση τρίτεκνων πρώην σχολικών φυλάκων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας, ενέκρινε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των Δ.Υ.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των Δ.Υ.

PDF | DOC | Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Την 15η Ιανουαρίου 2014 αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην οικεία ιστοσελίδα (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1320) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

ΚΡΙΣΗ + ΕΥΚΑΡΙΕΣ!!! => Σύγχρονη ορολογία στο Ελληνικό "γίγνεσθαι"


Επειδή ακούμε από πτυχιούχους Οικονομολόγους ότι δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, διότι σε κάθε οικονομική κρίση δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες, μοιράζομαι μαζί σας κάποιες περιπτώσεις για να καταλάβετε τι είδους ευκαιρίες εννοούν:
Kατά τη διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας στην πόλη Γουανγκτσού στην Κίνα, ο ληστής φώναξε στους πελάτες:
- Μην κινηθείτε, τα λεφτά ανήκουν στο Κράτος! "Η ζωή σας όμως ανήκει σε σας"!!! Όλοι ξάπλωσαν κάτω ήσυχα.
Αυτή η μέθοδος ονομάζεται: "MIND CHANGING CONCEPT" 
Ελληνιστί: "ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ"

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των εργαζομένων κατά τον χειρισμό των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

Η νομοθεσία είναι βασικός παράγοντας προστασίας των εργαζομένων από δυνητικά βλαπτικούς παράγοντες, στους οποίους εκτίθενται κατά την εργασία τους αφού υποχρεώνει τους εργοδότες για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1150
7 Ιουνίου 2011
Αριθμ. ΔΥ1δ/49014
Καθορισμός τρόπου επιλογής διευθυντών−τριών των Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Το ΄΄ μέλλον ΄΄ για την Υγεία.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 *** Η ΣΕΛΙΔΑ  ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ***
Παρακάτω παραθέτουμε ( με κάθε επιφύλαξη), όλη τη σχετική νομοθεσία η οποία δυστυχώς χρησιμοποιείται ΄΄κατά  το  δοκούν΄΄ της  εκάστοτε Διοίκησης

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 3528 /2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄ 

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Δείτε εδώ: Τα άρθρα 84 έως 87 & 97 )

 fhttp://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/min/fek26a2007n3528.pdf


Εγκύκλιος για προβάδισμα κατηγοριών σχετικά με κατάληψη θέσεων προϊσταμένων  18/6/2007  Δείτε εδώ:
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΒΆΔΙΣΜΑ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ_ΣΧΕΤΙΚ.DOC  62,50 Kb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την τροποποίηση των άρθρων του Ν.3528/2007
 Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3839
Αρ. Φύλλου 51   29 Μαρτίου 2010
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια
Δείτε εδώ: http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/min/fek51a2010n3839.pdf

Την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
΄΄Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων-Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 5) του ν.3839/2010


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Ν.4024/2011 ΦΕΚ Α΄ 226 


     Με το νόμο αυτό κυρίως θεσπίζεται νέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης, βαθμολογικών προαγωγών -  Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων

Δείτε εδώ:http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/2011127_FekA226_%20%20N4024.pd

       Τις οδηγίες ( εγκύκλιος)  για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500΄
Δείτε εδώ:
fhttp://www.ydmed.gov.gr/wpcontent/uploads/20120403_n4024_3_1_Odigies_gia_katataksi_basei_metabatikvn_diataksewn.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Προβάδισμα κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/620/21689/13-09-2013

Δείτε εδώ: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTY3NjU0NjYxMjU4ODI2MzE1MjYBMDcxOTA1MTc1ODUzNTUxODM4MzcBbWFxWXI4UjBnVmdKATQBAXYy&authuser=
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δείτε επίσης εδώ:Υπουργείο Εσωτερικών
http://www.ypes.gr/el/Regions/Egyklioiapofaseissyxneserothseis/CodeofSituation/Encyclical/

21/11/2013
 Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

02/09/2013
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Σχέδιο Α’
Σχέδιο Β’
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Aπό το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γεν. Νοσοκομείου  Γιαννιτσών
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6  στις 5 Μαΐου 2011
Δείτε εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%913%CE%984690%CE%926-%CE%98


ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ'- ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δείτε εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%996%CE%9D46907%CE%A1-27%CE%9F

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δείτε εδώ:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%996%CE%9D46907%CE%A1-4%CE%916

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΣ.ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κοζάνη 8 Ιανουαρίου 2014
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  3ης                                                                                  ΑΔΑ: ΒΙ6Μ4690ΒΣ-ΧΗΜ
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1
 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ»
 ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Π. Ταρατσίδου
Ταχ. ∆/νση: Κ. Μαµατσίου 1
Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 2461067619
FAX: 2461067618


ΘΕΜΑ: «Ορισµός προσωρινής ∆ιευθύντριας και Τοµεαρχών ∆ιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας»

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εγκύκλιος για την κατάργηση των 25 ευρώ - αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα κατά 5 λεπτά,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
                Με την έκδοση της παρούσης,  καταργούνται οι υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ4α/οικ. 120068/31-12-2013, Υ4α/οικ.506/03-01-2014 καθώς και Υ4α/οικ.348/03-01-2014 εγκύκλιοι και δεν εισπράττεται το προβλεπόμενο ποσό των 25€ από τον ασθενή για την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο.
                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
κ Γεωργιάδης: «Το Υπουργείο Υγείας .........................., συμφωνήσαμε το μέτρο των 25 ευρώ να αντικατασταθεί από μία αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα κατά 5 λεπτά, χρήματα τα οποία θα κατατεθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό των νοσοκομείων όπου θα καλύπτονταν τα 25 ευρώ................................. 
        Δείτε επίσης εδώ το δελτίο τύπου : http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/2149-synanthsh-toy-ypoyrgoy-ygeias-k-adwni-gewrgiadh-me-toys-epikefalhs-toy-tomea-ygeias-toy-pasok-gia-to-metro-twn-25-eyrw

          Και εδώ το σχετικό βίντεο:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FbL6OXqSKxU

"Τσουνάμι" αλλαγών και στα νοσοκομεία! Πως θα λειτουργούν σε λίγους μήνες!


Με νέους κανόνες θα λειτουργούν σε λίγο καιρό όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Τι ετοιμάζει ο Άδωνις
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
 
Μετά τον ΕΟΠΥΥ και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλάζουν όλα και στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ο υπουργός Υγείας ανέθεσε σε ειδική επιστημονική ομάδα τη δημιουργία νέων κανόνων λειτουργίας όλων των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα πρότυπα της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι ειδικοί θα ετοιμάσουν ένα πόρισμα-πρόταση το οποίο και θα παραδοθεί σύντομα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους να τεθεί σε εφαρμογή. 

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- «Αναφορικά με την επιβολή εισιτηρίου στα Δημόσια Νοσοκομεία»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. 

Αριστοτέλους 73 τ.κ.10434 Αθήνα τηλ: 2108234914 fax: 2108234916 
www.pasonop.gr email: pasonop@gmail.com 

 Αθήνα, 06/01/2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Αναφορικά με την επιβολή εισιτηρίου στα Δημόσια Νοσοκομεία» 

          Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) δηλώνει την κατηγορηματική της αντίθεση, αναφορικά με την επιβολή εισιτηρίου 25 ευρώ στους ασθενείς των Δημόσιων Νοσοκομείων.
          Όπως έγκαιρα κατά το παρελθόν έχουμε επισημάνει, η οικονομική κρίση που πλήττει βάναυσα τη χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία, λαμβάνει ολοένα και περισσότερο χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης.
         Με τα ποσοστά της ανεργίας σε πρωτοφανή επίπεδα, αλλά και με τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων είτε λόγω εισφορο-αποφυγής,είτε λόγω αδυναμίας καταβολής σε δυσθεώρητα ύψη, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αυξηθεί περεταίρω ο αριθμός των ανασφάλιστων συμπολιτών μας.
         Βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται επίσης το γεγονός, ότι σύντομα ο ΕΟΠΥΥ ως αμιγώς ασφαλιστικός Οργανισμός, θα κληθεί να αναθεωρήσει αρνητικά τόσο το εύρος, όσο και το ύψος των παροχών προς τους ασφαλισμένους του, λόγω των ελλειμμάτων.
       Αντί λοιπόν τα κόμματα της Συγκυβέρνησης να αναλώνονται σε μια αδιέξοδη ρητορική γύρω από την – ούτως ή άλλως άδικη - καταβολή του 25ευρου από τους άνεργους, μονοπωλώντας το δημόσιο διάλογο για καθαρά επικοινωνιακούς σκοπούς, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν σήμερα κιόλας μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από έναν νέο τρόπο καθολικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο του ελληνικού λαού
χωρίς εξαιρέσεις.
        Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Υγείας που σε κάθε ευκαιρία σήμερα υπερασπίζεται ένα μέτρο με το οποίο στο πρόσφατο παρελθόν διαφωνούσε, καλό θα ήταν να αναθεωρήσει τις απόψεις του αναφορικά με τη στελέχωση των Διοικήσεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ - που αυτή τη φορά με υπογραφή Γεωργιάδη παραδόθηκαν ως λάφυρο στα χέρια των κομματικών στρατών της Συγκυβέρνησης - και ας φροντίσει ώστε το επαγγελματικό management να βρει επιτέλους τη θέση που του αρμόζει στο ΕΣΥ, για να πάψουν κάποτε τα ελληνικά νοσοκομεία να παράγουν ελλείμματα και να καταστούν επιτέλους βιώσιμες οικονομικές μονάδες.

 Γραφείο Τύπου ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. 

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Ο Άδωνις «στελεχώνει» με μοντέλα το υπουργείο Υγείας! newsbomb.gr

Ο Άδωνις «στελεχώνει» με μοντέλα το υπουργείο Υγείας!

Με πλούσιο βιογραφικό σε διαγωνισμούς ομορφιάς και πάνελ εκπομπών αμφισβητούμενης αισθητικής, η Ιωάννα Δεμεντή θα «εκπροσωπήσει» (;) το υπουργείο Υγείας κατά την ελληνική προεδρία της Ε.Ε

Δείτε εδώ : http://www.newsbomb.gr/politikh/story/387361/o-adonis-stelehonei-me-montela-to-ypoyrgeio-ygeias#ixzz2pR1uo5Uf

Σχόλιο: ''Αιδώς Aργείοι…'' ή μάλλον στα νεοελληνικά ντροπή ................!!

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Όλοι μαζί για ένα δικό μας παιδί: Η μεγάλη προσπάθεια για τον 16χρονο μαθητή από την Κοζάνη δεν σταματά εδώpaidi
Είκοσι ημέρες συμπληρώνονται σήμερα Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013 Παραμονή Πρωτοχρονιάς, από τότε που συνένωσαν τις δυνάμεις τους δεκάδες σύλλογοι και φορείς της Κοζάνης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην μεγάλη προσπάθεια οικονομικής στήριξης της οικογένειας του 16χρονου μαθητή, ο οποίος πρέπει άμεσα να μεταβεί στο εξωτερικό με στόχο να αποκατασταθεί η υγεία  του.
Σε δεκάδες εκδηλώσεις και ενέργειες με τίτλο «Όλοι μαζί για ένα δικό μας παιδί» που διοργανώθηκαν πριν, κατά την διάρκεια και μετά τα Χριστούγεννα, χάριν της συνδρομής των συμπολιτών, συγκεντρώθηκε  μέχρις στιγμής το ποσό των 31.194 Ευρώ. Για την αποκατάσταση της υγείας του 16χρονου μαθητή απαιτούνται όμως τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Νοσοκομεία Δυτ. Μακεδονίας.- Οι περικοπές στην κατανομή ωρών έτους 2014 για τις πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού


ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΤΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για το  «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» & το Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,( 9ος 2013 με τροποποίηση + 14.000 ώρες & 36.000 ώρες αντίστοιχα ) δείτε εδώ:  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%98%CE%98-%CE%A56%CE%95 )

                                                         3η
 Υ.ΠΕ    2013  - 2014                   ΩΡΕΣ

                   ΔΑΠΑΝΗ
2013
2014
2013
2014
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ


40.000
34.100
158.400
134.900 €

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

106.000
90.300
420.800 €
358.370 €
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» –
 πρώην Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
61.000 +14.000
63.900
242.600 €
206.600 €

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


61.000
52.000
240.900 €
205.200 €
Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»


74.000 + 36.000
93.700
293.600 €
250.000 €


Δείτε σχετικά εδώ  για το 2014:
 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%932%CE%98-%CE%91%CE%A5%CE%A6

Και εδώ  για το 2013 ΕΔΩ 

Σχόλιο :ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ;;;;;

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για το ένα (1) ευρώ ανά συνταγή- ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μπορείτε να δείτε την επισυναπτόμενη εγκύκλιο εδώ:.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 - ΦΕΚ A 287/2013 - Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 - ΦΕΚ A 287/2013 31 Δεκεμβρίου 2013-

Άρθρο 54
 1. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. ( σελ. 42&43 )
Δείτε σχετικά εδώ : http://www.ygeianet.gr/box/cal/41064.pdf

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας για το 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - Από 1.1.2014, όλοι οι ασθενείς προς εισαγωγή για νοσηλεία σε νοσοκοµείο του ΕΣΥ οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ :
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%932%CE%98-6%CE%9B6

Και  την εγκύκλιο με τις συµπληρωµατικές διευκρινίσεις εδώ:
 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9963%CE%98-%CE%9C%CE%9F%CE%95

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ