ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης του προσωπικού των Δ.Υ.


Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
PDFDOC | Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014
Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) εγκυκλίου με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.» θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 ορίστηκαν οι αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλει να ενεργήσει η Διοίκηση αναφορικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), την ανάγκη αντιμετώπισης ενδεχόμενων ερμηνευτικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, την επικείμενη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών, οι σχετικές προθεσμίες για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης 
έτους 2013
 διαμορφώνονται ως εξής:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 19 Μαΐου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τις 18 Ιουλίου 2014.
Κατ΄ εξαίρεση για τους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διεξαγωγή των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Μεγάλη έλλειψη σε νοσηλευτές στα μεγάλα αστικά κέντρα - Πλεόνασμα γιατρών - Πίνακες ΟΟΣΑ


Πλεόνασμα σε γιατρούς, αλλά όχι και σε νοσηλευτικό προσωπικό, εμφανίζει η χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, ενώ οι νοσηλευτές σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας ψάχνονται με το "κυάλι", δεν ισχύει το ίδιο για επαρχιακές πόλεις όπου βρίθει νοσηλευτών.

Αναλυτικότερα, στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι ο αριθμός των ιατρών βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων στην Ελλάδα εμφανίζεται ως ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ αγγίζοντας τους 5.56 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στις χώρες μέλη του οργανισμού για το ίδιο έτος υπολογίζεται στους 3.16 ιατρούς ανά 1000 κατοίκους .
Αντίθετα, ο αντίστοιχος λόγος για το νοσηλευτικό προσωπικό αντικατοπτρίζει την έντονη δυσαναλογία των δυο κατηγοριών επαγγελματιών υγείας καθώς μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση αριθμώντας 3.4 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους έναντι 8.7 στις χώρες του Οργανισμού .

Ταυτόχρονα, η εκτίμηση του δείκτη "νοσηλευτές ανά κλίνη" κατατάσσει την χώρα σε μια από τις τελευταίες θέσεις στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς ο δείκτης παίρνει τιμή 0,67 όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ ανέρχεται στους 2,03 νοσηλευτές ανά κλίνη. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το δεδομένο ότι ο συνολικός αριθμός κλινών της χώρας ανά 1.000 κατοίκους βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ υποδηλώνει ότι σε σημαντικό βαθμό τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρα αντιμετωπίζουν θέματα υποστελέχωσης νοσηλευτικού προσωπικού.Αντίθετα με τους ιατρούς, όπου συγκεντρώνονται σε περιοχές υψηλού βιοτικού επιπέδου και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, οι νοσηλευτές δεν φαίνεται να ακολουθούν το νόμο αυτό, καθώς η υψηλότερη συγκέντρωση νοσηλευτών εμφανίζεται στο νομό Ιωαννίνων, Άρτας, Έβρου και Κιλκίς και όχι στα αστικά κέντρα της χώρας. Παρά ταύτα, περιοχές όπως Κυκλάδες και Εύβοια εμφανίζουν τη χαμηλότερη συγκέντρωση νοσηλευτών αριθμώντας λιγότερους από 2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. 

Mε "καζάνι που βράζει" μοιάζει η κατάσταση στους κόλπους των νοσηλευτών ενόψει της διαδικασίας αξιολόγησής τους που έχει εξαγγείλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Την πεποίθηση ότι οι συνάδελφοί τους νοσηλευτές θα αρνηθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σημειώνει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.). Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στα δημόσια νοσοκομεία, η ΠΑΣΟΝΟΠ αναφέρει ότι, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η υποστελέχωση αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας, τονίζοντας ότι οι αναλογίες Νοσηλευτών- ασθενών στην Ελλάδα, ούτε καν με αναλογίες τριτοκοσμικών χωρών μπορούν να συγκριθούν. 

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

ΑΣΕΠ - Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης για μετάταξη - μεταφορά των σχολικών φυλάκων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ως Υ.Ε. Βοηθ. Υγειονομικό Προσωπικό

Αναφορικά με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΠΑΣΟΝΟΠ, διαβάστε την πρώτη ανταπόκριση Έλληνα βουλευτή, για την "αξιολόγηση" των Νοσηλευτών στα Δημόσια νοσοκομεία.


Πρόκειται για αναφορά προς τους αρμόδιους Υπουργούς,(Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης) της Βουλευτού Β΄ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλας Ξουλίδου

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση του Α΄ Νοσηλευτικού Σωματείου της ΠΑΣΟΝΟΠ για τον νόμο 4250/2014 για την Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Η ΠΑΣΟΝΟΠ εκφράζει την κάθετη αντίθεση της στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης στην  υλοποίηση του νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Είναι απαράδεκτη η αντίληψη που θεωρεί ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν ποσοστά βαθμολόγησης για την ανάδειξη «άριστων», «μέτριων» και «ανεπαρκών» υπαλλήλων.


Με ποια λογική ορίζεται ότι: 
α) μόνο το 25% των υπαλλήλων σε μία υπηρεσία θα μπορεί να έχει βαθμό 9 και 10, 
β) το 60% των υπαλλήλων στην ίδια υπηρεσία θα έχει βαθμό μόνο 7 έως 8, και κυρίως : 
γ) με ποια λογική ορίζεται ότι πρέπει οπωσδήποτε το υπόλοιπο 15% των υπαλλήλων στην ίδια υπηρεσία να βαθμολογηθούνε ως «ανεπαρκείς» με βαθμό από 1 έως 6?

 Είναι πέρα για πέρα ολοφάνερο ότι η εφαρμοστική εγκύκλιος του υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που ορίζει το 15% των υπαλλήλων να αξιολογηθούν ως «άχρηστοι» με βαθμολόγηση από 1-6, υποδηλώνει ότι κάποιοι «άχρηστοι» εργαζόμενοι θα είναι υποψήφιοι για απόλυση!!!

Με τι κριτήρια θα αξιολογηθεί ως «άχρηστη» πχ η νοσηλεύτρια που κρατά μία κλινική μόνη της παλεύοντας :
α) να φροντίσει να διεκπεραιωθούνε οι θεραπευτικές αγωγές,
β) να χορηγήσει φάρμακα και 
γ) να έχει ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα για 40 και 50 ασθενείς τρέχοντας στους θαλάμους και στα ράντζα στους διαδρόμους της κλινικής?
Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί ως «άχρηστη» η νοσηλεύτρια που φροντίζει 3 και 4 ασθενείς στην ΜΕΘ μόνη της, με τόσο ανασφαλείς επικίνδυνες αναλογίες νοσηλευτή/ασθενούς?
Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθούνε ως «άχρηστοι» οι νοσηλευτές που προπηλακίζονται, γίνονται θύματα ξυλοδαρμού από εξαγριωμένους και απελπισμένους ασθενείς και συνοδούς τους που περιμένουν ώρες για να εξετασθούνε στα Επείγοντα?

Είναι ξεκάθαρο ότι ο νόμος για την αξιολόγηση έχει σκοπό να δημιουργήσει μία δεξαμενή «άχρηστων» υπαλλήλων υποψηφίων για διαθεσιμότητα και απόλυση από το Δημόσιο. Και θα χρησιμοποιήσουν το νόμο αυτό ειδικά και στους εργαζόμενους του ΕΣΥ.
Σε ένα ΕΣΥ,  όπου δρομολογούνται ιδιωτικά επιχειρηματικά κριτήρια στη λειτουργία των μονάδων Υγείας, αυτός ό νόμος για την αξιολόγηση θα χρησιμεύει σαν απαραίτητο  εργαλείο της κυβέρνησης ώστε να «αχρηστεύονται» (θα μπαίνουν στο 15% των «ανεπαρκών» ) και να απολύονται  όσοι δεν συντρέχουν με αυτήν την κερδοσκοπική επιχειρηματική λογική…
Θυμίζουμε πως πλέον με βάση τις πληροφορίες/δημοσιεύματα/ρυθμίσεις του υπουργείου στο μέλλον οι ασθενείς θα αντιμετωπίζονται σαν πελάτες καθώς:
1) Θα στοχεύεται  η ασφυκτική  μείωση του χρόνου νοσηλείας τους με κριτήριο την τσέπη τους ή το αν έχει να πληρώσει το ταμείο τους ή ασφάλεια τους. (Ήδη είναι πολλές οι περιπτώσεις ανασφάλιστων συμπολιτών μας που συναντούν πολλές δυσκολίες να εισαχθούν σε δημόσιο νοσοκομείο και να τύχουν της πρέπουσας επιστημονικά θεραπευτικής αγωγής)
2) Θα επιδιώκεται η ασφυκτική πληρότητα των τμημάτων (βλέπε διασπορές ασθενών με αντιεπιστημονικά κριτήρια,  λόγω έλλειψης προσωπικού και κρεβατιών) 
3) Θα πιέζονται οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές βάρδιας να επιτυγχάνουν, με κάθε τρόπο και κάθε κόστος, αποδοτικό «τζίρο» για τον προϋπολογισμό των κλινικών τους ώστε να υπάρχει θετικός ισολογισμός υπό τον φόβο του κλεισίματος του τμήματος και της διαθεσιμότητας/απόλυσης.
4) Θα στοχεύεται η αύξηση της συνταγογράφησης  φθηνών αντιγράφων γενόσημων φαρμάκων, αμφιβόλου θεραπευτικής αξίας.
5) Θα ενταθεί η στήριξη των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων και απογευματινών  ιδιωτικών χειρουργείων και θα επιδιωχθεί η ένταξη και διαπλοκή του νοσηλευτικού προσωπικού σε αυτή τη λειτουργία  ώστε να μας κάνουνε συμμέτοχους στην κατηγοριοποίηση των ασθενών  ανάλογα με την τσέπη τους («εάν έχεις να πληρώσεις θα χειρουργηθείς σήμερα. Εάν δεν έχεις να πληρώσεις, έχοντας υπόψη την υποστελέχωση και τις ατέλειωτες λίστες αναμονής, στο αόριστο μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή σου») 
6) Θα αυξηθούνε οι συμμετοχές / πληρωμές των ασθενών για εξετάσεις και θεραπείες.

Σαν συμπέρασμα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σκοπεύουν  βαθμιαία να αντικαταστήσουν το «ακριβό» νοσηλευτικό προσωπικό που δεν θα συμμορφωθεί (και που θα έχει αξιολογηθεί αρνητικά) με τους παραπάνω ιερούς κανόνες , με άνεργους εξαθλιωμένους νοσηλευτές που θα εργαστούν με μισθούς πείνας, χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, όντας υπάλληλοι ιδιωτικών συνεργείων ή ενοικιαζόμενοι ή επικουρικοί. 
Η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής χαρακτήρισε το νόμο ως μία παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία και παρόλα αυτά η κυβέρνηση τον ψήφισε αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει μέσα στους εργαζόμενους δείχνοντας ξεκάθαρα τις αντεργατικές προθέσεις της. 

Καλούμε τις Νοσηλευτικές Διευθύνσεις και όλους/όλες τους συναδέλφους Διευθύντριες/Τομεάρχες/Προϊστάμενους/Προϊστάμενες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω θέσης στην διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία αξιολόγησης και να μην προχωρήσουν στις διαδικασίες εισηγήσεων / επιμερισμού ποσοστών «καλών-άχρηστων-ανεπαρκών», αξιολογήσεων και εκθέσεων.

Όχι στην αξιολόγηση που οδηγεί σε απολύσεις!!
 Όχι στις διαθεσιμότητες!!
 Κανένας νοσηλευτής δεν περισσεύει στις Κλινικές, στα τμήματα, στις Μονάδες, στα Επείγοντα του ΕΣΥ!

Α΄ Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού,
(μέλος της ΠΑΣΟΝΟΠ)
Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού

Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Δυτ. Μακεδονίας- «Η συνταξιοδότηση μιας αναισθησιολόγου, με την ταυτόχρονη ασθένεια της δεύτερης, οδηγεί στην αναγκαιότητα αναστολής της τακτικής λειτουργίας ολόκληρου του χειρουργικού τομέα του Μαμάτσειου»!mamats
  

 Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά αναγκαζόμεθα να καταγγείλουμε την κυβερνητική πολιτική, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, όχι πλέον στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, αλλά στην εξαφάνιση τους.


Η «δημοσιονομική αναπροσαρμογή», όπου τα πάντα λειτουργούν με αποκλειστικό κριτήριο την εξαφάνιση του κόστους, αποψίλωσε τα δημόσια νοσοκομεία από το στελεχιακό δυναμικό τους, παγιώνοντας τα λειτουργικά τους αδιέξοδα.

Το πολυδιαφημισμένο πρωτογενές πλεόνασμα, αντί να διατεθεί εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση των δομών υγείας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, προσφέρεται εν είδει ελεημοσύνης προς άγραν ψήφων.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αναφορικά με την ανύπαρκτη αξιολόγηση του Νοσηλευτικού προσωπικού»

 Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) καταγγέλλει τις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης διότι επιχειρούν για μια ακόμη φορά να εξαπατήσουν τόσο τον Ελληνικό λαό όσο και τους δανειστές της χώρας, προσποιούμενοι δήθεν την εισαγωγή της κατ’ όνομα και μόνο «Αξιολόγησης» ως τη μείζονα μεταρρύθμιση στο Ελληνικό Δημόσιο.
Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά το Νοσηλευτικό Προσωπικό που υπηρετεί στα Δημόσια Νοσοκομεία, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η υποστελέχωση αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας. Οι αναλογίες Νοσηλευτών – ασθενών στην Ελλάδα, ούτε καν με αναλογίες τριτοκοσμικών χωρών μπορούν να συγκριθούν. Οι αντίστοιχες περιοδικές εκθέσεις που κατά καιρούς δημοσιεύονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελούν κόλαφο για όλες τις Κυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις με μόλις 3,3 Νοσηλευτές / 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 8,8 Νοσηλευτές / 1.000 κατοίκους!
( Πηγή : http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf)
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Lancet, αποδεικνύεται για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η μέχρι και 30% αύξηση της θνησιμότητας στο χώρο του Νοσοκομείου λόγω της υποστελέχωσης αλλά και του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης των Νοσηλευτών που εργάζονται σ’ αυτό.
(Πηγή : http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962631-8/fulltext )
Την ίδια στιγμή, σύσσωμος ο Τύπος αλλά και η Ελληνική κοινωνία βοούν για τον υπεράνθρωπο αγώνα που δίνουν καθημερινά οι Νοσηλευτές των Δημόσιων νοσοκομείων, προκειμένου αυτά να παραμένουν ανοιχτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας.
Με έκπληξη λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοθετικό πόνημα 4250/2014 και στη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε για την «αξιολόγηση», εκ προοιμίου θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι το 15 % των συναδέλφων μας είναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ και το 60% ΜΕΤΡΙΟΙ, ενώ μόλις το 25% θα βαθμολογηθούν ως άριστοι (ή μήπως αρεστοί!).
Σε ένα σύστημα από το οποίο απουσιάζει παντελώς το επαγγελματικό management, με τις Διοικήσεις να καταλαμβάνονται ως λάφυρο ακόμα και σήμερα από κομματικούς τοποτηρητές – κατόχους πλαστών πτυχίων, σε ένα σύστημα χωρίς περιγραφή θέσεων, κοινώς καθηκοντολόγιο, χωρίς στοχοθεσία και μετρήσιμους δείκτες, η Ελληνική Κυβέρνηση για άλλη μια φορά κατά παγκόσμια πρωτοτυπία επιχειρεί να «αξιολογήσει» το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας με όρους Δημόσιας Διοίκησης!
Και με περισσό θράσος, τολμά να αποκαλεί αυτή τη φαρσοκωμωδία… μεταρρύθμιση, την ώρα που η Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει αρμοδίως τουλάχιστον 10 φορές την τελευταία πενταετία (μάταια βεβαίως όπως αποδεικνύεται!) σχέδιο αξιολόγησης προς διαβούλευση, βασιζόμενο σε αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από κανέναν.
Στην ουσία, η εφαρμογή του ν. 4250/2014 στο χώρο της Υγείας αποτελεί ένα ακόμη οριζόντιο μέτρο στην κατεύθυνση περιορισμού του συνολικού αριθμού καθώς και του μισθολογικού κόστους των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς ως τέτοιους αντιμετωπίζει η Ελληνική Πολιτεία και τους Έλληνες Νοσηλευτές!
Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι συνάδελφοί μας που από θέση ευθύνης θα εμπλακούν σ’ αυτή τη διαδικασία της ψευτο-αξιολόγησης για τα μάτια των Κουτόφραγκων , να τιμήσουν τον ιδρώτα των Νοσηλευτών της βάρδιας και δεν θα υπακούσουν στις άνωθεν οδηγίες που προσβάλλουν εκτός από τη νοημοσύνη, την επαγγελματική τιμή και την επιστημονική υπόληψη ενός ολόκληρου Κλάδου που μέχρι σήμερα το μόνο που γνωρίζει καλά είναι να εισφέρει από το υστέρημα των σωματικών και ψυχικών του δυνάμεων «για το καλό του αρρώστου…»

Γραφείο Τύπου ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία εφαρµογής Ν. 4238/2014 - ∆ιευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.∆.Υ.

Δείτε εδώ :
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%98-%CE%9E97
 Και προσέξτε ιδιαίτερα το άρθρο 7.

7. Προσωπικό Μονάδων Υγείας:
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί µε οποιαδήποτε πράξη ∆ιοικητών Νοσοκοµείων ή Υγειονοµικών Περιφερειών, σε θέσεις εκτός της οργανικής του και η ισχύς της ανωτέρω έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει, άνευ ετέρου, στην οργανική του θέση. Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει το προσωπικό, άµα τη λήξει της σχετικής αποφάσεως. Εφεξής αντίστοιχες πράξεις θα εκδίδονται αποκλειστικά από τους αρµόδιους ∆ιοικητές των οικείων Υ.Πε., οι οποίοι θα προβαίνουν στην µετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού εντός της χωρικής 
αρµοδιότητάς τους σύµφωνα µε τις υγειονοµικές ανάγκες της κάθε περιοχής, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας. 

Διεθνές επιστημονικό διήμερο για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλονίκη(3η & 4η ΥΠΕ) - 24 και 25 Απριλίου 2014 στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο με θέμα «Κτίζοντας την κουλτούρα της Ποιότητας και της Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας: Εμπειρία και Προοπτικές» οργανώνουν η 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας–Θράκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2014 στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και ώρα 9.30 π.μ. και την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Δείτε εδώ:

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Ιδιωτικοποιούνται τα εργαστήρια των νοσοκομείων; Δείτε το έγγραφο που άναψε φωτιές -iatropedia

labroratoryΣε αναστάτωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι πολλών νοσοκομείων καθώς πλέον έχουν βάσιμες υποψίες ότι ξεκινά η διαδικασία να δοθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
Αυτό που καιρό τώρα ψιθυριζόταν ότι με εντολή τρόικας και με το επιχείρημα της εξοικονόμησης κονδυλίων, πολλές υπηρεσίες του ΕΣΥ θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, φαίνεται ότι δεν απέχει πολύ.
Οι εργαζόμενοι είναι σε αναστάτωση εδώ και λίγες ημέρες καθώς φαίνεται πως ξεκινά διαγωνιστική διαδικασία για τις εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να δοθούν σε ιδιώτες μ ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το προσωπικό των νοσοκομείων.

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

3η Υ.Π.Ε -Μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από Κέντρα Υγείας σε Νοσοκομεία

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

A)Την προσωρινή μετακίνηση, των υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων στα αντίστοιχα Νοσοκομεία, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, που προκύπτουν από τη μεταρρυθμιστική δράση που επέρχεται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από 08.04.2014αναφορικά με την κινητικότητα των οδηγών και συγκεκριμένα:

Για τα νοσοκομεία της Δυτ. Μακεδονίας έχει ως εξής:

ΚΟΖΑΝΗ 
8. στο Νοσοκομείο Κοζάνης, από το Κέντρο Υγείας Σερβίων
 ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΓΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ
9. στο Νοσοκομείο Φλώρινας, από το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου 
 ΛΕΚΚΑΣ ΝΑΟΥΜ
 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΣΙΑΝΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10. στο Νοσοκομείο Καστοριάς, αΑπό το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού
 ΜΟΥΧΑΡΕΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για όλα τα νοσοκομεία της 3ης Υ.Π.Ε δείτε την απόφαση εδώ :
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A0-%CE%A034

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

33o Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης 24 - 27 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

33o Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
24 - 27 Απριλίου 2014
Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχείο Makedonia Palace
http://www.otemath2014.gr
Εγγραφές
Έως 15/2/2014Μετά τις 15/2/2014
και επί τόπου
Ειδικευμένοι150 €170 €
Ιατροί ειδικευόμενοι60 €80 €
Φυσικοθεραπευτές/Νοσηλευτές50 €70 €
Φοιτητές20 €20 €

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Ποιοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή σε καθεστώς διαθεσιμότητας, εντάσσονται από την Τρίτη 8 Απριλίου το ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε από τα νοσοκομεία του ΙΚΑ στο ΕΣΥ , καθώς και οι φύλακες/νυχτοφύλακες των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Η διαθεσιμότητα θα διαρκέσει για έναν μήνα και στη συνέχεια:
...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ