ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17)- Άρθρο 35 Μετατάξεις προσωπικού Φ.Π.Υ.Υ.,- Άρθρο 102 οι αμοιβές για νυχτερινά-αργίες επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα.- με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017

  Ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17) : Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/16

ΠΗΓΗ  : http://www.nomotelia.gr/


ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Άρθρο 35 
Μετατάξεις προσωπικού Φ.Π.Υ.Υ.
 1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α΄21) στη φράση «μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων» διαγράφεται η λέξη «σύμφωνη».

2. Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε., με σκοπό τη συνυπηρέτηση με σύζυγο που υπηρετεί σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε., μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια των εν λόγω μετατάξεων και αποσπάσεων εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016 και στην Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄839), όπως η απόφαση αυτή συμπληρώθηκε με την Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
3. Για τη μετάταξη του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών απαιτείται απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του φορέα προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η εν λόγω μετάταξη δεν επιφέρει δυσμενή συνέπεια στη λειτουργία του φορέα

Άρθρο 102 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), όπως προστέθηκε με το άρθρο 54 παρ. 5 του ν. 4368/2016 (Α΄21), αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.». Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

ΑΔΕΔΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων


Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Posted on Μαρ 17 2017 - 1:00μμ

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και την Εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, μέχρι τις 31/3/2017 πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για τον σκοπό αυτό

Η εγκύκλιος για νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ)

Αθήνα,3 Μαρτίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131- -3240, 3215,3373, 3378, 3394
Fax: 2131313389
ΘΕΜΑ: Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, όπως αυτό ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 αυτού. Ειδικότερα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4369/2016 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, άρ. 14 

ΠΗΓΗ : https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25739

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          
     ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πε.Σ.Υ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.,) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KOZANHΣ,  ΒΡΑΔΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 21:00 μ.μ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΄΄ΣΙΟΠΟΤΟ΄΄.
     ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ.


Σχετική εικόναΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών-τριών ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Ν. 4186/2013 - Απαντήσεις του Αναπλ. Υπ.ΥγείαςΣτην υπηρεσία μας έχουν τεθεί ερωτήματα αναφορικά με τη δυνατότητα των Διοικήσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων να προβούν σε νέα ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στα ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής του Ν. 4186/2013, που λειτουργούν ως παραρτήματα αυτών. 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ),για ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αθήνα,10/3/2017
 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762
 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής


 ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» 

Το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), εως διακόσιοι (200), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ http://www.esdy.edu.gr/ από 1 Μαρτίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΔΩ :https://diavgeia.gov.gr/doc

ΣΧΟΛΙΟ :ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑΤΙ : Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταβληθεί από τουςφοιτητές των κατευθύνσεων των ΠΜΣ ΔΥ, ΔΥΥ και ΕΠΥ το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €), ανά εξάμηνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και ανά έτος για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
ΕΝΩ:
Για το ΠΜΣ ΔΥΥ με κατεύθυνση στη Διοίκηση  Νοσηλευτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καταβληθεί από τους φοιτητές το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) ανά έτος. 
ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΠΟΣΟ

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017- Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Κανόνες χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε δημόσιους χώρους» - Αντιπεριφέρεια Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Κανόνες χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε δημόσιους χώρους

Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε πρόγραμμα σχεδιασμού και χαρτογράφησης των αναγκών για την τοποθέτηση εξωτερικών αυτόματων απινιδωτών σε δημόσια κτίρια, […]

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.pdm.gov.gr/

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ