ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης - Από 01/01/2015, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) όπως ισχύουν.

Εκπαιδευτικές άδειεςΜετά τη δημοσίευση του νόμου 4210/2013 στο ΦΕΚ 254 τ. Α’ στις 21 Νοεμβρίου 2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, αναστάλθηκαν μέχρι τις 31-12-2014 οι χορηγήσεις και οι παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, του άρθρου 58 του Υ.Κ. για τη συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Ωστόσο, με το πέρας της ως άνω προθεσμίας, ήτοι από 01/01/2015, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) όπως ισχύουν.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΣΝΕ «Η Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική στο σύγχρονο πλαίσιο παροχής φροντίδας» 10 και 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟ Τομέας Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής ΕΣΝΕ και το Περιφερειακό Τμήμα ΕΣΝΕ Μακεδονίας διοργανώνουν Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα με θέμα:«Η Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική στο σύγχρονο πλαίσιο παροχής φροντίδας» 10 και 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Υ.Δ.Μ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: http://www.nomotelia.gr
ΘΕΜΑ: Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης. Σχετ. Άρθρα 53, 55 και 56 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
Κατόπιν ερωτημάτων υπηρεσιών σχετικά με την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και τη δυνατότητα διακοπής της εφόσον προκύψει ανάγκη λήψης μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή άδειας επαπειλούμενης κύησης, σας ενημερώνουμε τα εξής: 
Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος ασθενήσει ενόσω βρίσκεται σε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του και να αιτηθεί αναρρωτικής άδειας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διακοπή της άδειας ανατροφής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο γονέας επιβάλλεται να λάβει μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Δεν επιτρέπεται η διακοπή της άδειας ανατροφής στην περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση και η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακόπτει την άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας ο/η υπάλληλος λαμβάνει αμέσως την διακοπείσα άδεια ανατροφής και συγκεκριμένα το διάστημα που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση των εννέα μηνών.
 Επίσης η εννεάμηνη άδεια ανατροφής είναι δυνατό να διακοπεί και στην περίπτωση επαπειλούμενης κύησης όπως αυτή προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Στην περίπτωση αυτή, επισημαίνεται ότι το υπολειπόμενο διάστημα της άδειας ανατροφής για το πρώτο τέκνο θα ληφθεί όταν ο/η υπάλληλος έχει ολοκληρώσει την άδεια ανατροφής για το νέο τέκνο και εφόσον το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το 4 ο έτος της ηλικίας του. 
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διευκρινήσεις ισχύουν και για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Γ.Ν.Κοζάνης - ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κοζάνη 24 Οκτωβρίου 2017
ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προσωρινών Προϊσταμένων σε τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας»

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
   Τοποθετούμε, προσωρινά, στη θέση του Προϊσταμένου Παθολογικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τoν υπάλληλο Γκουτζιαμάνη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄.               Τοποθετούμε, προσωρινά, στη θέση του Προϊσταμένου Παιδιατρικού Τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας την υπάλληλο Καλώτα Μαλαματή, κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄. 
Κατά τον χρόνο αναπλήρωσης, χορηγείται το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 87 του Ν. 3528/07 «Υ.Κ.» και του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015. 
Η παρούσα έχει ισχύ από την έκδοσή της. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΔΩ :
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2017 11:10:54
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

΄΄ Νοσηλεύτρια από Γ.Ν Ιεράπετρας Κρήτης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση προς Κοζάνη και Βόρειο Ελλάδα ΄΄
   Προς κάθε ενδιαφερόμενο, τηλέφωνο επικοινωνίας και επιπλέον στοιχεία, δίνονται κατ΄ιδίαν κατόπιν επικοινωνίας με το σωματείο

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ FORUM κατά τη διεξαγωγή του 13ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σύγχρονη Τεχνολογία και Χειρουργική Εκπαίδευση 3-5 Νοεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2016 (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υ. Ε. σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.(πίνακες)


Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων στη Δυτ. Μακεδονία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩ Γ, Ν. ( ΚΟΖΑΝΗΣ" ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΥΕ  ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ  ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΑΡ Γ, Ν. ( ΚΟΖΑΝΗΣ" ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ") ΥΕ  ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΠΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣ Γ. Ν . (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ) ΥΕ  ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

http://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/asep-

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 13 Οκτωβρίου 2017 έως και την πάροδο της 23ης Οκτωβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Αρ. εξ/νων: ΄΄ 89΄΄


« Αίτηση αποδοχής δωρεάς  » 

( Με σκοπό ως Σωματείο να βάλουμε  ΄΄ένα λιθαράκι ΄΄, στην προσπάθεια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, γιατί η γνώση αποτελεί  τη δύναμή μας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ) 

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ στο Π.Δ. 121 -Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. -Τεύχος Α148/09.10.2017 -’Άρθρο 20

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΔ ΕΔΩ :http://www.et.gr/


Άρθρο 20 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1.Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής έχει ως σκοπό: 
α. Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής πλαισίου που αφορά στα επαγγέλματα που ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των μονάδων υγείας. β. Την εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων που αφορούν στους επαγγελματίες που αποτελούν το νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας.
 γ. Την εκπαίδευση, εξειδίκευση, συνεχή κατάρτιση των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
 2. Τη Διεύθυνση (Γ6) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα:
      α. Τμήμα (Γ6α) Νοσηλευτών/τριών 
      β. Τμήμα (Γ6β) Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Νοσηλευτών/τριών 
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών/τριών.
2. Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι Νοσηλευτές/ τριες, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας.
4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση Νοσηλευτών/τριών μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 5. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των Νοσηλευτών/τριών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)
6. Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης Νοσηλευτή/τριας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7. Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από Νοσηλευτές/τριες, υπηκόων των κρατών-μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες Νοσηλευτές/τριες που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προκειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτής.
9. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών της Ε.Ν.Ε.
10. Η ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση, η εποπτεία και η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάρτιση, έγκριση ή αναμόρφωση του οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.
11. Η έγκριση μετακίνησης των μαθητών, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών και λοιπών σχολών κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
12. Η εποπτεία του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. σε ότι αφορά θέματα εκπαίδευσης των καταρτιζομένων στην ειδικότητα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
13. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης, από το πρόγραμμα σπουδών, πρακτικής άσκησης των Νοσηλευτών/τριών, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτική άσκηση.
14. Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Νοσηλευτή/ τριας.
15. Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν. 16. Η εποπτεία της τήρησης Μητρώων Νοσηλευτή/ τριας από τους αρμόδιους Φορείς.
17. Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν Νοσηλευτές/τριες και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
18. Ο καθορισμός στολών Νοσηλευτή/τριας.
19. Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των Νοσηλευτών/τριών και η κατάρτιση και η υλοποίηση αναλόγων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης.

β. Τμήμα Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας
1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας.
2. Ο ορισμός των πράξεων και των καθηκόντων που δύνανται να διενεργούν και να ασκούν οι ανωτέρω επαγγελματίες υγείας και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης ειδίκευσης και εξειδίκευσης από τους επαγγελματίες υγείας, που υπάγονται στο εν λόγω προσωπικό.
4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας των Νοσοκομείων για ειδίκευση και εξειδίκευση των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
5. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων των επαγγελματιών υγείας, που υπάγονται στο εν λόγω προσωπικό και η συγκρότηση αυτών, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).
6. Η αναγνώριση ειδίκευσης και εξειδίκευσης των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν.
7. Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας των Οδηγιών της Ε.Ε. και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από τους ανωτέρω επαγγελματίες υγείας, υπηκόων των κρατών - μελών της Ε.Ε., και η διαχείριση Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για Έλληνες επαγγελματίες υγείας που εγκαθίστανται στο εξωτερικό.
8. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) και κάθε άλλου Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, σε ότι αφορά στην έκφραση γνώμης προ- κειμένου να εγκριθεί, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αυτών.
9. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και έγκριση των οργανισμών του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.) και κάθε άλλου Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών που λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στο νοσηλευτικό προσωπικό.
10. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της θεσμοθετημένης, από το πρόγραμμα σπουδών, πρακτικής άσκησης των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας, καθώς και της προβλεπόμενης για την άσκηση του επαγγέλματος πρακτικής άσκησης.
11. Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας.
12. Η επεξεργασία και η έγκριση των Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν. 13. Η εποπτεία της τήρησης μητρώων των ανωτέρω επαγγελματιών υγείας από τους αρμόδιους Φορείς.
14. Η υποβολή ερωτημάτων στο Ε.Σ.Α.Ν. για θέματα που αφορούν στο ανωτέρω προσωπικό και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
15. Ο καθορισμός στολών του ανωτέρω προσωπικού.
16. Η εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των επαγγελματιών αρμοδιότητας του Τμήματος, για την κατάρτιση αναλόγων εκ-παιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με δημόσιους Φορείς παροχής εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος του ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - Ημερομηνία – τελεσίγραφο για εφαρμογή της αξιολόγησης - aftodioikisi.gr

    Έως τις 23 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνε διευκρινιστική της τροπολογίας που ψηφίστηκε πριν μερικές ημέρεςΕΓΚΥΚΛΙΟ που εξέδωσε, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, την ώρα που η ΑΔΕΔΥ βρίσκεται στα κάγκελα, έχοντας εξαγγείλει ακόμη και καταλήψεις κτηρίων.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ    Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ -ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις–Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις». 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4489/2017 (Α’ 140) «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου αυτού τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33), ως εξής: 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ :ΕΔΩ

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Υπουργείο Υγείας -ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.opengov.gr/yyka/?p=2347

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός , θέτει από την Πέμπτη 21-09-2017 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 02-10-2017 και ώρα 14:00.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση για την φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα  24 /8/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. Γ1β/ Γ.Π./οικ.64775
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.  ΥΓΕΙΑΣ  &  YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΕΙΑΣ                   

ΤΜΗΜΑ  Β’
Δ/ΝΣΗ: Aριστοτέλους 17                        Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 87                                          
Πληροφορίες: Π. Μωραίτου

Τηλέφωνο: 2132161343, 2132161346                                

FAX : 2132161907                                                                         

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.
ΣΧΕΤ:  1.   Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας, όπως ισχύει.   
             2. Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία                     Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις, όπως ισχύει.
          3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και                  συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
            4.  Το από 19/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας  της Περ. Ενότητας  του Κ. Τομέα  Αθηνών, με κοινοποίηση το γραφείο του Υπεύθυνου Καθηγητή κου Βατόπουλου στο ΚΕΔΥ.
            5.   Το  με αρ. πρωτ.  11489/2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Περ. Ενότητας  του  Κ.Τομέα  Αθηνών προς την Υπηρεσία μας  &  το από 20/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπεύθυνου των μαθημάτων, προς την Υπηρεσία μας .
                           
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Η διάρκεια της φοίτησης είναι εξάμηνη .Αρχίζει την 1 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Μαρτίου 2018.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Άρθρο 45- Νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά πρωτόκολλα στο νόμο 4486/2017 για την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας - .aftodioikisi.gr

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486

Άρθρο 45 Νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά πρωτόκολλα 

. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 (Α΄217), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδικότητες
 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 τα αρκτικόλεξα «Κ.Ε.Σ.Υ.» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)». 
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) εγκρίνονται Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα. Ως Νοσηλευτικό Πρωτόκολλο ορίζεται δέσμη οδηγιών παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας που βασίζεται στη σύγχρονη επιστημονική νοσηλευτική γνώση και τεκμηρίωση. Τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα συντάσσονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται από το Ε.Σ.Α.Ν., μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

ΣΧOΛΙO : ΕΠΙΤΕΛOΥΣ ΚΆΤΙ ΑΡΧΊΖΕΙ  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ  ΚOΙΝOΤΗΤΑ

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - Σχετικά με την διάλυση των κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων - https://diavgeia.gov.gr


Προκήρυξη για την πρόσληψη 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την διάλυση των κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων 

Αφορά άμεσα και το νοσηλευτικό προσωπικό

Δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/doc

Nόμος 4483/2017 - Αρθρο 32.-Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών - δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων -taxheaven.gr


Δείτε εδώ  https://www.taxheaven.


Αρθρο 32. Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού που υπηρετούν στη γεωγραφική περιφέρεια των ως άνω δήμων, για τους οποίους η οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, μπορεί να εξειδικεύει και να καταβάλει τις παροχές του πρώτου εδαφίου.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΟΑΕΔ - Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α'205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ - Προκήρυξη 2868 ατόμων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας( Τ.Ο.Μ.Υ )

03/08/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Προκηρύσσει 

              Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω: 
            Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (2390) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού. 
            Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΔΩ :  Λήψη αρχείου  Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΄΄ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ΄΄

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πε.Σ.Υ.Π.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                                             Κοζάνη   :  17 / 07 /2017              ( Μέλος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. )


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


   Το  Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το περιστατικό βίας - εξύβρισης και χειροδικίας – εις βάρος Νοσηλεύτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, μονάδα ΄΄ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΄΄ κατά την εκτέλεση της εργασίας της.
   Συγκεκριμένα την  Πέμπτη 13/07/ 2017 , βάρδια 15:00 μ.μ - 23:00 μ.μ,  επισκέπτης ασθενούς, κατά την διάρκεια της βραδινής   νοσηλείας της κλινικής, αντέδρασε στην παραίνεση  της νοσηλεύτριας να βγει από τον θάλαμο ώστε να γίνει η προγραμματισμένη νοσηλεία των ασθενών, – της επιτέθηκε φραστικά και χειροδίκησε εις βάρος της - ενώ το ορισθέν επισκεπτήριο της κλινικής είχε παρέλθει προ διώρου.
    Σε ένα ήδη από τη φύση του δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, με εξουθενωτικές βάρδιες , συσσώρευση  χιλιάδων οφειλόμενων ρεπό , την καταγεγραμμένη κατά 35% υποστελέχωση να μαστίζει το νοσηλευτικό προσωπικό,  τη ροή προσέλευσης των χρηστών υπηρεσιών υγείας να έχει αυξηθεί από την έναρξη της κρίσης τουλάχιστον κατά 30% (βάση επίσημων στοιχείων ) , ανάλογες απαράδεκτες ενέργειες μειώνουν την αυτοπεποίθησή του,  επιτείνουν το εργασιακό stress και θα είναι πάντοτε κατακριτέες και καταδικαστέες .
     Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού  ( ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) έχει ήδη ζητήσει με  έγγραφα της από τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας την  ΄΄ Ίδρυση Παρατηρητηρίου κατά της Εργασιακής Βίας  στο χώρο της Δημοσίας Υγείας ΄΄ , γιατί το πρόβλημα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και στη χώρα μας, ενώ διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι ΄΄1 στους 3 νοσηλευτές καθημερινά έχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα εργασιακής βίας από ότι οι αστυνομικοί ΄΄.
   Καλούμε την διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ενέργειες που προασπίζουν και εμπεδώνουν το αίσθημα   ασφάλειας των εργαζομένων και επιφυλασσόμαστε στην άσκηση επί παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας

Καραλιμάνης Στέφανος                         Αντωνιάδου  Χαρούλα


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΣΟΝΟΠ :http://pasonop.gr

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ