ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Διορισμός Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.(ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)

             ΑΔΑ: 7ΚΘΙ465ΦΥΟ-5ΩΕ                                                                                  17/10/2016

  Διορισμός Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε        

       Διορίζουμε τον ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜOΝA του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 715877, Διπλωματούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 1Ο , με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. «Προς κατάργηση βαίνει το επίδομα ΒΑΕ – ¨εισοδηματική σφαγή¨ για το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ/ΠΕΔΥ»

Πα..ΣΟ.Νο.Π.
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
  Μισθολογικές απώλειες της τάξεως των 150 ευρώ μηνιαίως πρόκειται να αντιμετωπίσει το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ/ΠΕΔΥ εντός του 2017, καθώς μέσα στο επόμενο έτος η Κυβέρνηση καλείται να εναρμονίσει το μισθολόγιο του Δημοσίου με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταργώντας το επίδομα Βαρέων Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΩ : http://pasonop.gr/new

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

«Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων» -ΥΠΕΣ&ΔΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 14/10/2016

Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΑριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574
Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων


PDF | DOC | Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4369/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3839/2010 (Α’ 51), ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4369/2016 (Α’ 33) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ), οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων κατετάγησαν στους νέους βαθμούς των άρθρων 80 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016.
Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι».
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις διευκρινίζονται τα εξής όσον αφορά την αναπλήρωση προϊστάμενων με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., ιδίως κατόπιν της κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς:
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει κατ΄ αρχήν να πληρούνται σωρευτικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. περί αναπλήρωσης προϊσταμένων είναι οι εξής:

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

11/10/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
        Το Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Πε.Σ.Υ.  Δυτ. Μακεδονίας θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ λεωφορείο, για να διευκολύνει την μετακίνηση των μελών του, ώστε να παρακολουθήσουν την 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.
      Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας έως και την Τέταρτη 19/10/2016 στους κατά τόπο εκπροσώπους.
       Ανάλογα των συμμετοχών θα παραλάβει τις συναδέλφισσες/ους από Πτολεμαΐδα –Κοζάνη – Γρεβενά ( Μπάρα Σιάτιστας) . Ώρες  αναχωρήσεων  8:00 π.μ. από Πτολεμαΐδα – 8:30 π.μ από Κοζάνη – 8:50 π.μ από Μπάρα Σιάτιστας & ώρα αναχώρησης 16:00 μ.μ.από Καστόρια.                                                                                                           
                                                                                                                                       

 Εκ του Σωματείου 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην ανακοίνωση του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου Εργαζομένων του ¨Μαμάτσειου¨ Νοσοκομείου Κοζάνης & Κέντρων Υγείας( μέλους της ΠΟΕΔΗΝ)ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πε.Σ.Υ.Π.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                          Κοζάνη   :  6 / 10 /2016                        ( Μέλος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. )                                           
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ/ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ/ΕΣ
     Θεωρούμε ότι η από 4/10/2016 ανακοίνωση του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου Εργαζομένων του ¨Μαμάτσειου¨ Νοσοκομείου Κοζάνης & Κέντρων Υγείας( μέλους της ΠΟΕΔΗΝ) και όσα ακολούθησαν στον ηλεκτρονικό τύπο προσβάλλουν και υποτιμούν  την νοημοσύνη όλων μας. 
      Καθ’ότι ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και ακόμα μικρότερο εργασιακό  χώρο είναι ευνόητο να γνωρίζουμε τα τεκταινόμενα αυτού.
     « Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»αναφέρει ορθά η ανακοίνωση του συλλόγου
    Συμφωνούμε απόλυτα μαζί  τους, με τη διαφορά όμως ότι  οι συνδικαλιστικοί  φορείς που εκπροσωπούμε  τους εργαζομένους,  δεν  εθελοτυφλούμε, αλλά  είμαστε εκείνοι  που  προασπιζόμαστε  πρώτοι  τους κανόνες αυτούς,  ισότιμα για όλους και όχι επιλεκτικά
      Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι  φέτος το Μάιο, στη συνάντηση των φορέων στο Γ.Ν. Κοζάνης κατά την επίσκεψη του Αν. Υπουργού Υγείας Κου Πολάκη.  καταθέσαμε υπόμνημά που αναφερόμασταν σε ΄΄Παθογένεια στη στελέχωση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Νοσηλευτικής      Υπηρεσίας  Κλάδων  Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.  Β. Νοσ/τών  των Νοσοκομείων στη Δυτική Μακεδονία ΄΄.
      Ειδικά  για το Γ.Ν. Κοζάνης « Μαμάτσειο »  καλέσαμε επίσημα μέσο αυτού το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας, να ερευνήσει  τις ενέργειες εκ μέρους των διοικήσεων της τελευταίας 10ετίας – γεγονός που θα αποδείξει την κακοδιοίκηση εις όφελος των ΄΄ολίγων΄΄ και εις βάρος του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού και κατ’ επέκταση των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
      Επειδή  - δυστυχώς για κάποιους -  δεν αποτελούμε  ¨ ιθαγενείς για να μας ξεγελούν με καθρεφτάκια¨ , διαθέτοντας  ¨μνήμη και κρίση¨  θέτουμε και στη δική σας κρίση τα παρακάτω.
      Πότε ως νοσηλεύτριες/ές κατά την τελευταία 10ετία  γίναμε αποδέκτες αντίστοιχων έμπρακτων ενεργειών, εγγράφων, δράσεων, κινητοποιήσεων,προτάσεων εκ του συλλόγου των εργαζομένων που να διευκολύνουν την καθημερινότητά  μας, να  επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα και κατ’επέκταση να βοηθούν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς;
      Πότε και πως διεκδίκησαν από τον 3ο /2007 έως και το 2ο/2014 την αναπλήρωση των 6 κενών θέσεων προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων και μίας  τομεάρχισσας; Τότε δεν έβλεπαν   ‘’ ταπεινά  μικροσυμφέροντα’’;
     Άξιον αναφοράς το ακόλουθο γεγονός. Ο πρώην πρόεδρος  του σωματείου τον Οκτώβριο του 2012 ήταν ο ένας εκ των δύο από τους τριανταδύο που δεν προσυπέγραψε το σχετικό έγγραφο μας, όσων είχαν το έννομο συμφέρον να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι έως τη διενέργεια κανονικών κρίσεων μέσω του υπηρεσιακού. Στη συνέχεια κατόπιν εισήγησης της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας   και την ημέρα που το Δ.Σ. του νοσοκομείου μας  θα  αποφάσιζε τις τοποθετήσεις,μετά και από εξωγενείς άνωθεν πιέσεις, ήρθε εκτάκτως ο πρώην υποδιοικητής της  3η ΥΠΕ και ακύρωσε τη διαδικασία.
 Επιπλέον γιατί δεν κόπτονταν για την παράβαση της νομοθεσίας όταν τον Ιανουάριο του 2014 την κενωθείσα  θέση της Διευθύντριας του Νοσοκομείου Κοζάνης   κατέλαβε η ¨ έτοιμη ¨ - κατά τον πρώην Διοικητή - Διευθύντρια του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, ενώ εδώ υπήρχαν νοσηλεύτριες Π.Ε με ή άνευ μεταπτυχιακού και Τ.Ε νοσηλεύτριες με περισσότερα κριτήρια;  
    Όσον αφορά νοσηλεύτριες/ές που  απασχολούνταν από δεκαετίας , σε αλλότρια καθήκοντα  εκτός νοσοκομείου λαμβάνοντας επιπρόσθετα  και το νοσοκομειακό επίδομα των 350 ευρώ γιατί δεν καταγγέλθηκαν οι διοικήσεις για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος;
     Γιατί δε βλέπουν ΄΄χατηράκια΄΄ και συστηματική καταπάτηση των νόμων  κατά τα αλλότρια καθήκοντα  εντός του χώρου μας , τα χιλιάδες οφειλόμενα του νοσηλευτικού  προσωπικού,  τις χρόνιες μετακινήσεις, αποσπάσεις ακόμη και  για άτομα  που μόλις προσλήφθηκαν  και πριν καν συμπληρώσουν τη διετία της μονιμοποίησης            ‘’ εξαφανίστηκαν’’ ,ενώ η οργανική τους θέση παραμένει εδώ ;
     Μήπως ξεχνάμε πως όταν κάποιοι διαμαρτυρόταν στον  προαύλιο χώρο για τις ελλείψεις και τα προβλήματα του κλάδου μας,  οι εν λόγω Κυρίες/οι  φωτογραφιζόταν ως ΄΄ παρατρεχάμενοι ‘’ πίσω από τις  εκάστοτε διοικήσεις που  έκοβαν κορδέλες  και πως αυτό μετουσιώθηκε στη συνέχεια;
    Τελικά  μήπως ,αν και αιρετοί και όχι ‘’ διορισμένοι’’ , πρέπει να σκεφτούμε σε ποιο  δόγμα είναι ευθυγραμμισμένοι ;
    Στη κρίση όλων,  γιατί προωθούνται , γιατί επελέγησαν και τι  υπηρετούν...


ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΔΕΙΤΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ


kozan.gr: Σύλλογος Εργαζομένων στο Μαμάτσειο Ν. Κοζάνης για το διοικητή Γ. Χιωτίδη: http://www.kozan.gr/post/285523


kozan.gr: Η απάντηση του διοικητή Γ. Χιωτίδη εδώ : http://www.kozan.gr/post/285653


http://www.vetonews.gr/ : 

Τα συνδικαλιστικά "απόνερα" στο Μαμάτσειο νοσοκομείο


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ VETONEWS http://www.vetonews.gr/
Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Αντιστοιχίες τμημάτων για μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΦΕΚ) www.aftodioikisi.gr

ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ/ΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ Ή ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ
Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τη διαδικασία των μετεγγραφών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ολόκληρης της χώρας. Αν και υπάρχουν συνολικά 86 τμήματα από τα οποία οι φοιτητές δεν θα έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία είναι χιλιάδες εκείνοι που μπορούν να αλλάξουν τμήμα με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται για τις μετεγγραφές που σύμφωνα με τον νόμο ο αριθμός τους δεν μπορεί να ξεπερνάει το 15% του συνολικού αριθμού ανά σχολή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

4 / 10 / 2016 - Πώς θα υπολογίζεται το εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων & άλλων ταμείων (εγκύκλιος)http://www.aftodioikisi.gr/

Σε γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 41, του ν. 4415/2016 που περιλαμβάνουν
τις νέες διατάξεις που αφορούν τις εφάπαξ παροχές, προχώρησε με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εργασίας, Κοιωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το «τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι την 31.12.2013 για τους ασφαλισμένους με εισφορά ύψους 4%, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013.
Για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ποσοστό αναπλήρωσης 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Με την νεότερη διάταξη του άρθρου 41 του νόμου 4415/2016 διευκρινίζεται
ότι, το ως άνω αναπροσαρμοσμένο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.
Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, καταλαμβάνει, τους ασφαλισμένους
όλων των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 και  τους
ασφαλισμένους στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Προσωπικού του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ».

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Διορισμός Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο ‘Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»’, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

       ΑΔΑ  ΩΦΚ0465ΦΥΟ-ΞΝΜ                                                                           26/09/2016 

    Διορισμός Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο ‘Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»’, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», αρμοδιότητας 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.(ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

    Διορίζουμε την ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.: Σ 900704, Πτυχιούχο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο ‘Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»’, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 2 Ο , με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου
...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ