ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 σε θέματα αποσπάσεων - μεταθέσεων - μετάταξης του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού με το άρθρο του Ν. 4370 (ΦΕΚ Α' 37/07-03-2016)

Δείτε το σχετικό νόμο : ΕΔΩ 

Και εδώ το:
Αρθρο 68..
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.
α) Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α' 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ. Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με σύζυγο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις για αποσπάσεις σε παραμεθόριο περιοχή, καθώς και τις διατάξεις για λόγους υγείας.»
β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α' 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., όπου απαιτείται κοινή απόφασή τους, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α' 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ. Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α' 26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α' 31).»
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α' 21) μετά την φράση «εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας...» προστίθεται η φράση «και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο».
ε) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α' 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α' 26), πλην της διάταξης της παραγράφου 9 αυτού.»
στ) Η παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α' 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της.»

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/738

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ