ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Μπαράζ προεκλογικών εξαγγελιών: 3.025 θέσεις για την Υγεία, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ - http://medispin.blogspot.gr/

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015


Μπαράζ προεκλογικών εξαγγελιών: 3.025 θέσεις για την Υγεία, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

Έπειτα από τις 2.440 θέσεις που εξαγγέλθηκαν την Τρίτη, ακολούθησαν επιπλέον 3.025 θέσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης.
IATRONET

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις για χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα της Υγείας.

Έπειτα από τις 2.440 θέσεις που εξαγγέλθηκαν την Τρίτη, ακολούθησαν επιπλέον 3.025 θέσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Πρόκειται για δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, η οποία αφορά συνολικά 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Από αυτές, οι 3.025 θέσεις αφορούν επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Υγείας, όπως νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υγειονομικές Περιφέρειες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε από τις 10 το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου και λήγει στις 12 το μεσημέρι της 14ης Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε – τουλάχιστον – μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για τη διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ – Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (14-9-2015), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι, δηλαδή άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Επιλογή

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα παρακάτω επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του /της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
Την ηλικία.
Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ ( ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτήριων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ - 2015


                                                                                 ΑΔΑ: 743Δ465ΦΥΟ-6ΤΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα    12/8 /2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ. Γ1β/ Γ.Π./οικ.61738
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                      

ΤΜΗΜΑ Β’
Δ/ΝΣΗ: Aριστοτέλους 17                        Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 87                                          
Πληροφορίες: Π. Μωραίτου

Τηλέφωνο: 2132161343, 2132161346                                

FAX : 2105237384                                            

e-mail :ddy@ yyka.gov.gr                                

                                                              
                
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

ΣΧΕΤ:   1.    Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας.   
             2. Τον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία                     Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις.
            3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και                  συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
            4.     Η με αρ. Υ1/Γ.Π. /οικ. 41657 /13-5-2014 ανακοίνωση για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών με ΑΔΑ :BIΦ2Θ-ΦΣΔ.
                           
Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1.    Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας  - Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα - Τηλ.: 21321600367., από τις 1/9/2015 έως και τις 30/9/2015:

Α. Αίτηση συμμετοχής.

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 - Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015)

Δείτε το σχετικό νόμο: ΕΔΩ

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο
[14.08.2015]

Τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο προβλέπει τροπολογία του υπουργού Οικονομικών  που κατατέθηκε μαζί με το υπόλοιπο μνημόνιο που ψηφίζεται στην βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει: 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Πηγή:   http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24945

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Όλες οι αλλαγές στα όρια ηλικίας και τις μειώσεις συντάξεων που φέρνει το τρίτο μνημόνιο - aftodioikisi.gr(αναλυτικοί πίνακες)

http://www.aftodioikisi.gr

Όλες τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά και στην ενοποίηση των ταμείων που περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο με βάση το νομοσχέδιο των δύο άρθρων που κατατέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βουλή, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Παράλληλα παραθέτει και τους σχετικούς πίνακες που περιλαμβάνει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Όπως είχε δεσμευθεί ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος τη “γλιτώνουν” όσοι επρόκειτο να βγουν στη σύνταξη πριν από τις 30.6.2015, ενώ από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται στα 62 έτη με 40 έτη προϋπηρεσίας και στα 67 με 15. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης ενοποιήσεις επικουρικών ταμείων, ενώ μειώνονται οι συντάξεις κάτω από τα κατώτατο όριο των 486 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι αυτοί θα λαμβάνουν μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές τους και όχι στο προνοιακό τμήμα που δίνει το κράτος. Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ με 4.500 ένσημα θα λαμβάνει 315 ευρώ το μήνα μέχρι να συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
Αναλυτικά, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. - Επικοινωνιακή διαχείριση του Υ.Υ.Κ.Α στην απουσία Π.Φ.Υ στην ΕλλάδαΕπικοινωνιακή διαχείριση του Υ.Υ.Κ.Α στην απουσία Π.Φ.Υ στην Ελλάδα

new logo pasonop  gnu
Αθήνα, 12/08/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Επικοινωνιακή διαχείριση του Υπουργείου Υγείας, στην απουσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα»
Έχουν περάσει ήδη 33 χρόνια από την ίδρυση του ΕΣΥ - όσα δηλαδή χρειάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος για...
Read more

ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. - Στο 74,1% η Πληρότητα του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο ΕΣΥ το 2015


Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πε.Σ.Υ.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ( Μέλος της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
           Συναδέλφισες /οι
           Σας ενημερώνουμε ότι το 9μελές ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
         του Σωματείου Νοσηλευτικού Προσωπικού Πε.Σ.Υ. Δυτικής
         Μακεδονίας συστάθηκε σε σώμα ως εξής : 
             
           Πρόεδρος : Καραλιμάνης Στέφανος            Γ.Ν. Κοζάνης                        


                   Αντιπρόεδρος : Λέκκος Νικόλαος               Γ.Ν. Καστοριάς                          
                   Γραμματέας : Αντωνιάδου Χαρούλα           Γ.Ν. Κοζάνης                      
                  Ταμίας : Μολύβα Αναστασία ( Νατάσα )     Γ.Ν. Κοζάνης                     
                  Μέλη : Καραλιόλιου Χρυσάνθη                    Γ.Ν. Γρεβενών            
                              Μελλίδου Ευδοκία                             Γ.Ν. Καστοριάς                             
                              Ποράβας Ευστράτιος                         Γ.Ν. Γρεβενών                         
                              Σαββίδου Σοφία                                 Γ.Ν. Πτολεμαΐδας        
                              Τσιπουράκη Πετρούλα                      Γ.Ν. Πτολεμαΐδας


            Παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στα κατά τόπο εκλεγμένα μέλη 
      για οποιαδήποτε εργασιακό θέμα σας απασχολεί  ή στο e-mail του 
      σωματείου sonoprodytmak@gmail.com             
    
...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ