ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία εφαρµογής Ν. 4238/2014 - ∆ιευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.∆.Υ.

Δείτε εδώ :
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A7%CE%98-%CE%9E97
 Και προσέξτε ιδιαίτερα το άρθρο 7.

7. Προσωπικό Μονάδων Υγείας:
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί µε οποιαδήποτε πράξη ∆ιοικητών Νοσοκοµείων ή Υγειονοµικών Περιφερειών, σε θέσεις εκτός της οργανικής του και η ισχύς της ανωτέρω έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει, άνευ ετέρου, στην οργανική του θέση. Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει το προσωπικό, άµα τη λήξει της σχετικής αποφάσεως. Εφεξής αντίστοιχες πράξεις θα εκδίδονται αποκλειστικά από τους αρµόδιους ∆ιοικητές των οικείων Υ.Πε., οι οποίοι θα προβαίνουν στην µετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού εντός της χωρικής 
αρµοδιότητάς τους σύµφωνα µε τις υγειονοµικές ανάγκες της κάθε περιοχής, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ"...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ